Головна>Новини
КрНУ

Новини

Підсумки Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 076 –ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
24.05.18
23 травня 2018 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична конференція Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Конкурсна комісія розглянула 33 студентських наукових робіт 65 авторів, що надійшли з 17 закладів вищої освіти.

Участь у конкурсі прийняли студенти з України, Польщі, Литви, Білорусії, Азербайджану, Франції, Сербії, Китайської народної республіки. На підсумковій конференції виступило 14 студентів із 20 закладів вищої освіти. На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:

Дипломом І ступеня

Прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю) Тема роботи Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу (повністю)
Дзвоник Василь Васильович Організаційно-економічні основи забезпечення безпеки і якості товарів у торговельному підприємництві в умовах євроінтеграції Бець Мар’яна Тиберіївна, доцент/кандидат економічних наук, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, м. Львів, УкраїнаНаціональний університет «Львівська політехніка»
Легуша Лілія Станіславівна Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, м. Львів
Мария Гиззатуллина Розвиток нішової спеціалізації на ринку туристичних послуг Дехтяр Надежда Анатольевна, к.е.н., доцент, Харьковский национальный экономический університет имени Семена Кузнеца Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца/ Университет Лион-2 им. Люмьер (Франция)

Дипломом ІI ступеня

Прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю) Тема роботи Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу (повністю)
Картынник Светлана Николаевна Технология разработки нового туристического продукта Гречишкина Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Историко-культурного наследия" Полесский государственный университет
Лысенко Аделина Николаевна Трунина Ирина Михайловна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой "Туризм" Кременчуцкий национальный університет имени Михаила Остроградского
Метелиця Аліна Сергіївна Оцінка ємності споживчого ринку товарів і послуг міст в Україні (на прикладі м. Полтава) Скрильник Андрій Сергійович кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Гаразаде Немат Перспективи розвитку туризму в Україні в умовах формування туристичних кластерів Давидюк Людмила Петровна, к. э. н., доцент кафедры экономики предприятия и международной экономики Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ
Сосновская Юлия Руслановна Дружинина Виктория Валериевна, д. э. н., доцент, професор кафедры туризма Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна
Залескайте Беатриче Клієнтоорієнтований підхід до надання роздрібних банківських послуг в умовах втрати довіри населення Ігнатавічюте Дангуоле, Вільнюський коледж Університет прикладних наук, Литва
Хижняк Юлія Ховрак Інна, кандидат економічних наук, доцент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна
Кушнір Ірина Моделювання сценаріїв перспективного розвитку малого підприємництва (у сфері транспортної інфраструктури) Скляр Євгенія Володимирівна, к.е.н., доц. кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Васім Ша Абуагіла Рхома

Дипломом ІII ступеня

Прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю) Тема роботи Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу (повністю)
Чан Фыонг Хань Розвиток підприємницької діяльності в сфері лікувально-оздоровчого туризму на прикладі КНР Козубова Наталья Викторовна, кандидат економічних наук, доцент Харьковский национальный экономический університет имени Семена Кузнеца
Нестеренко Ольга Андріївна Конкурентна розвідка як комплексний інструментарій менеджменту підприємства Черниш Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, доцент Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка / Білостоцька політехніка (Польша)
Орех Виктория Александровна Анализ основных направлений развития интернет-маркетинга на предприятиях Васильченко Анастасия Олеговна, к.э.н., доц., заведующая кафедрой историко-культурного наследия Полесский государственный университет, г. Пинск, Белоруссия
Лесникова Юлия Игоревна Лихоносова Анна Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Пересунько А.В.,
Магдич М.М.
Методологічні засади взаємозв’язку конкурентних переваг та конкурентоспроможності торговельного підприємств Данько Т.І., кандидат економічних наук / доцент Національний університет «Львівська політехніка»
Задорайко Катерина Біржа електроенергії: необхідна умова інтеграції в енергетичний ринок ЄС Болквадзе Наталія Іванівна, к.е.н. Тернопільський національний економічний університет
Мазур Софія
Шамірадов Перхат Some aspects of the strategic management of corporate innovations in industrial Клюс Юлія Ігорівна, д.е.н., доцент Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Заболотна Софія Іванівна Інноваційні інструменти створення цінності продукту з урахуванням принципів сталого розвитку Рєпіна Інна Миколаївна, д.е.н./професор ДВНЗ «Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана


Організаційний комітет Конкурсу висловлює щиру подяку всім студентам, які взяли участь у Конкурсі, бажає творчої наснаги та майбутніх перемог!


Відеофрагмент конкурсу

КрНУ