Головна>Новини
КрНУ

Новини

Підсумки Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
24.05.18


23 травняна базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична конференція Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Конкурсна комісія розглянула 30 студентських наукових робіт 45 авторів, що надійшли з 23 вищих навчальних закладів, серед яких: Університет економіки в Бидгощі (Польща); Університет Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина); Північно-Західний педагогічний університет (Китайська Народна Республіка); Аріельський університет (Ізраїль); Вроцлавський економічний університет (Польща), Вища школа європейських і регіональних досліджень (м. Чеське Будейовіце, Чеська республіката інші.

На підсумковій конференції виступило з науковими доповідями у вигляді PowerPoint презентацій 16 студентів з 16 вищих навчальних закладів вищої освіти. За результатами розгляду наукових робіт Галузева конкурсна комісія спеціальності 073 «Менеджмент» вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:

Дипломом І ступеня

Прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю) Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Тема роботи Назва вищого навчального закладу (повністю)
ДРИЖД Валентина Ігорівна

ВИЛЬКИСКИЙ Михайло Михайлович
Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, проф., член-кореспондент НАПН України;
Школьник Елеонора Ізраїлівна, доктор, департамент економіки та управління Бізнесом Аріельського університету
Профорієнтаційна діяльність керівника у сферібізнес-акселераторів (Ізраїль) та об’єднаних територіальних громад (Україна) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Аріельський університет, Ізраїль

Дипломом ІI ступеня

Прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю) Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Тема роботи Назва вищого навчального закладу (повністю)
КУЛАКОВ Віталій Дмитрович Коюда Віра Олексіївна, к.е.н., проф. Управління зовнішнім іміджем вищого навчального закладу Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
ШАПРАН Олександр Андрійович

РОЖКО Олексій Михайлович
Михайло Петрович Сагайдак, д. е. н., доц., проф. Розширення бізнес портфеля ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ВЄЛЬКІН Богдан Олегович

ОСІПОВА Дар’я Андріївна
Буряк Євген Вікторович, к.е.н., доц.,
Алексеєнко Наталя Михайлівна, к. філол. наук, доц.
Визначення напрямків роботи прес-служби в умовах формування соціально-орієнтованої політики на прикладі групи компаній FERREXPO Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
ОЛІЙНИК Степан Богданович Корецька Наталія Іванівна, к.е.н., доц. Банківський менеджмент кредитування національної економіки Луцький національний технічний університет
ГАНЖА АльонаІгорівна

ОРЛОВА Катерина Олегівна
Сухомлин Лариса Вадимівна к.т.н, доц. Забезпечення сталої конкурентної позиції підприємства за рахунок ефективного управління його ресурсним потенціалом Університет економіки в Бидгощі, Польща
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
ПОТОПОЛЬСЬКИЙ Андрій Олександрович

ПАЩЕВСЬКА Анастасія Романівна
Dr. Mgr. Lubomir Pana
Збиранник Оксана Миколаївна, старший викладач
Перспективи впровадження інноваційних процесів та необхідність управління ними в агропромисловості Вища школа європейських і регіональних досліджень (м. Чеське Будейовіце, Чеська республіка),
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
НІКІТЕНКО Юлія Олександрівна

БРАЖНІКОВА Тетяна Миколаївна
Вєдєніна Юлія Юріївна, к.е.н., доц. Прибутковість агропромислового комплексу Університет Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина);
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Дипломом ІII ступеня

Прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю) Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Тема роботи Назва вищого навчального закладу (повністю)
ДЕМЧЕНКО Софія Вікторівна Рекун Ганна Петрівна, к.е.н., доц. Роль емоційного інтелекту в організації роботи менеджерів різних рівнів управління Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Науково-навчальний інститут «Каразінська школа бізнесу»
ТОКАР Катерина Сергіївна Фіщук Наталія Юріївна, к.c.-г.н., доц. Особливості відтворення трудових ресурсів у Вінницькій області Вінницький національний аграрний університет
ПОЧТОВЮК Ольга Андріївна;

ІЛЬЧЕНКО Анастасія Сергіївна
Семеніхіна Вікторія Вікторовна, старший викладач Діяльність органів місцевого самоврядування як чинник сприяння зовнішньоекономічній діяльності підприємств Вроцлавський економічний університет;
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
ПРИДВОРОВА Анна Вадимівна Мацука Вікторія Миколаївна, к.е.н., доц. Сучасні тенденції управління конкурентоспроможністю підприємств готельного господарства (на прикладі готельного комплексу «ГРАНД ГОТЕЛЬ») Маріупольский державний університет
БІЛОУСОВ Микита Сергійович;

ІШАНКУЛІЄВ Курбанбай
Плотницька Світлана Іванівна, д.е.н., доц. Інструменти маркетингових комунікацій в управлінні підприємством Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Навчально-науковий інститут
ГОРБЕНКО Юлія Сергіївна

ОЗЕРЧУК Тетяна Володимирівна
Гришко Володимир Васильович, д.е.н., проф.,
Христенко Олена Володимирівна, к.е.н., доц.
Удосконалення процесу управління знаннями в сучасних організаціях Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
КУЧЕВСЬКИЙ Владислав Володимирович

БРУХОВЕЦЬ Богдан Юрійович
Плотнікова Марія Федорівна, к. е. н., доц. Інноваційні підходи в управлінні розвитком сільських територій Житомирський національний агроекологічний університет
БУЧКО Ірина Романівна Хецеліус Ольга Юріївна, д.ф.-м.н., проф. Комплекс нових методів екологічного менеджменту, моніторингу та прогнозування антропогенного забруднення атмосфери великих промислових міст і нова GREEN CITY технологія Одеський державний екологічний університет


КрНУ