Головна>Новини
КрНУ

Новини

Підсумки Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 101 – «Екологія»
24.05.18
24 травня 2018 р. В Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (кафедра «Екологічна безпека та організація природокористування») відбулася підсумкова науково-практична конференція Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 101 – «Екологія».

Загалом на конкурс надійшло 22 студентські роботи від 28 авторів з 18 навчальних закладів, у тому числі зарубіжних: Педагогічного університету імені народної освіти (Польща), Університету сільського господарства (Польща), Заслуженого автономного університету Пуебла (Мексика), а також з Республіки Азербайджан.

На підсумковій конференції було заслухано 18 наукових доповідей, відібраних галузевою конкурсної комісії ( з них 15 у скайп-режимі).

Галузева конкурсна комісія спеціальності 101 – «Екологія» прийняла наступне рішення:


Прізвище, ініціали переможця, навчальний завклад Досягнення Науковий керівник
1. Ісакова Т.І., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Ясинська О.Є., педагогічний університет імені Комісії народної освіти в Кракові, Польща
І місце Гриньова М. В., д. пед. н., проф., ПНПУ імені В.Г. Короленка
2. Михайленко В І., Одеський державний екологічний університет І місце Шаніна Т. П., к. хімі. н., доц., Одеський державний екологічний університет
3. Медведєва Ю.В, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна І місце Некос А.Н., д. геогр. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
4. Баштова Д.М., Національний університет цивільного захисту України;
Мусаєв Каміль Азер огли (Республіка Азербайджан)
ІІ місце Вамболь С.О., д.т.н., проф., Національний університет цивільного захисту України
5. Нечипоренко Т.Р., Потебна Д.В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ІІ місце Солошич І.О., к. пед. н., доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
6. Курка А.В., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ІІ місце Алєксєєва Т. М., доцент к.г.н., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
7. Лагоцька А., НТУ «Львівська політехніка», Славомир Францік, Університет сільського господарства, Краків, Польща ІІ місце Мальований, М., д.т.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"
8. Тетервак І.Р., Таврійський державний агротехнологічний університет (Мелітополь),
Марія Фернандо Мерло Симоні, Заслужений Автономний Університет Пуебла (Мексика)
ІІІ місце Сосницька Н.Л., док. пед. н., проф., Таврійський державний агротехнологічний університет
9. Гей В.В., Рівненський державний гуманітарний університет ІІІ місце Суходольська І.Л., к.б.н., доц., Рівненський державний гуманітарний університет
10. Іванців О.В. ,Луцький національний технічний університет ІІІ місце Федонюк В.В., к. геогр. наук. доцент, ЛНТУ
11. Ломізова В.М., Маріупольський державний університет ІІІ місце Пастернак О.М, к.хім.н., доцент, Маріупольський державний університет
12. Чернецька О.О., Вінницький національний аграрний університет ІІІ місце Ткачук О.П. к. с.-г. н., Вінницький національний аграрний університет
КрНУ