Головна>Новини
КрНУ

Новини

VI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту»
20.11.18
14-16 листопада 2018 року відбулась VI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту». Мета конференції. Обговорення сучасного стану і проблем розвитку технологій, прогресивних методів обробки і технологічного обладнання в машинобудуванні та процесах обробки металів, удосконалення та виробництва нових виробів і машин, нових технічних і технологічних розробок у цій галузі, а також у галузях автомобільного транспорту, дорожних та будівельних машин, сучасних транспортних технологій, узагальнення науково-теоретичного та експериментального досвіду сучасного машинобудування та транспорту. Для участі у конференції зареєструвались 95 учасників, серед яких 14 докторів наук та 32 кандидати наук та доценти. В організації та роботі конференції взяли участь представники Білорусі, Китаю, Монголії, Росії, Польщі, Словакії, Чехії та України. Видано збірник матеріалів конференції, до якого увійшли 39 публікацій. Пленарне зсідання конференції відбулося в конференц-залі університету. З привітанням до учасників виступили: перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Никифоров Володимир Валентинович та голова організаційного комітету конференції, директор Інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Воробйов Віктор Васильович.

У пленарному засіданні заслухано доповіді к. т. н., доцента кафедри автомобілів і тракторів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Черненка Сергія Михайловича на тему «Використання тривимірного моделювання для покращення легкості керування автомобіля КрАЗ-7634 НЕ», к. т. н., доцента кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Шаповала Олександра Олександровича на тему «Напрямки досліджень кафедри «Технологія машинобудування» КрНУ у галузі виробництва композиційних матеріалів та твердих сплавів».

Робота конференції проходила за наступними напрямами:

– Інноваційні технології в машинобудуванні та процесах обробки металів тиском (голова д.т.н., проф. Драгобецький В. В. ) – заслухано 5 доповідей;

– Інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання (голова д.т.н., проф. Саленко О. Ф. ) – заслухано 5 доповідей;

– Проблеми розвитку сучасних транспортних технологій (голова д.т.н., проф. Мороз М. М.) – заслухано 13 доповідей;

– Автомобільний транспорт (голова к.т.н., доц. Клімов Є. С. ) – заслухано 12 доповідей; – Транспорт. Дорожні та будівельні машини (голова д.т.н., проф. Саленко Ю.С.) – заслухано 4 доповіді.

Секційні засідання проводилися за програмою конференції п’ятнадцятого та шістнадцятого листопада.

Конференція пройшла у творчій обстановці. В результаті плідної роботи учасники відмітили продуктивність та високий рівень її проведення. Рекомендовано провести наступну VІІ-у міжнародну конференцію за тією ж назвою у листопаді 2020 р.


КрНУ