Головна>Новини
КрНУ

Новини

Міжнародний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності»
10.12.18
28-29 листопада 2018 року на базі кафедри «Облік і фінанси» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся Міжнародний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності (посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію від 26.10.2017 р. № 663).

Мета його проведення полягала в теоретичному узагальненні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій з питань розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності.

Співорганізаторами форуму були:
- Вроцлавський економічний університет (Польща);
- Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова (Казахстан);
- Барановицький державний університет (Республіка Білорусь);
- Вільнюська колегія/Університет прикладних наук (Литва);
- Карагандинський університет «Болашак» (Казахстан);
- Поліський державний університет (Республіка Білорусь);
- ЗО Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна (Республіка Білорусь);
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна);
- Тернопільський національний економічний університет (Україна).

Для участі у форумі зареєструвались 172 учасники, серед яких 5 докторів наук, професорів, 47 кандидатів наук, доцентів.

В організації та роботі форуму взяли участь представники Білорусі, Казахстану, Польщі, Литви та України.

На пленарному зсіданні форуму з привітанням до учасників виступили: заступник голови програмного комітету Почтовюк Андрій Борисович д.е.н., професор, декан факультету економіки і управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та голова організаційного комітету, зав. каф. обліку і фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, к.е.н., доцент Глухова Валентина Іванівна.

Робота форуму проходила за наступними напрямами:
- Стратегія сталого розвитку України в умовах геополітичних викликів;
- Проблеми та перспективи розвитку національної та світової фінансових систем;
- Розвиток банківського сектору та іншого фінансового посередництва в умовах глобальної нестабільності;
- Розвиток обліково-аналітичної діяльності економічних суб’єктів в умовах реформування національного господарства;
- Маркетингова складова стійкого розвитку національної економіки;
- Проблеми та перспективи розвитку економіки та менеджменту;
- Перспективи розвитку туризму: теорія, методологія, практика.

Секційні засідання проводилися за програмою форуму двадцять восьмого та двадцять дев’ятого листопада.

Форум пройшов у творчій обстановці.

В результаті плідної роботи учасники відмітили продуктивність та високий рівень його проведення.

Рекомендовано провести наступний форум у листопаді 2019 р.

КрНУ