Головна>Новини
КрНУ

Новини

У КрНУ відбулась акредитація спеціальності 073 «Менеджмент»
21.12.18
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2787-Л від 07.12.2018 р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського працювала експертна комісія у складі:

Голова експертної комісії:
Фінагіна Олеся Валентинівна
– завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування Черкаського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор
Члени експертної комісії:
Бікулов Дамір Тагірович
– завідувач кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Запорізького національного університету, доктор наук з державного управління, доцент
Дубницький Володимир Іванович – професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», доктор економічних наук, професор

Експертна комісія розглянула подану Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності навчального закладу державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійних програм «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим освітнім (магістерським) рівнем безпосередньо у закладі вищої освіти з 19.12.2018 р. по 21.12.2018 р. включно.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та перевірки безпосередньо в закладі вищої освіти наявності та відповідності оригіналів основних засновницьких та реєстраційних документів університету вимогам чинного законодавства України, зокрема відповідності фактичних показників кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, забезпечення державної гарантії якості освіти за заявленими спеціальностями, експертна комісія дійшла висновку, що освітньо-професійні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим освітнім (магістерським) рівнем, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендувала акредитувати у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського освітньо-професійну програму «Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим освітнім (магістерським) рівнем вищої освіти ліцензованим обсягом 20 осіб.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендувала акредитувати у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського освітньо-професійну програму «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим освітнім (магістерським) рівнем вищої освіти ліцензованим обсягом 20 осіб.


Колектив кафедри менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського висловлює глибоку подяку членам експертної комісії за плідну співпрацю, бажає їм подальших успіхів в роботі.

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим освітнім (магістерським) рівнем

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим освітнім (магістерським) рівнем

Наказ МОНУ "Про проведення акредитаційної експертизи"
від 07.12.2018 р. № 2787-Л


КрНУ