Головна>Новини
КрНУ

Новини

У КрНУ відбулась акредитація спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»
15.01.19
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 3089-л від 28.12.2018 з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського працювала експертна комісія у складі:

Голова експертної комісії:
Филипенко Олександр Іванович
– декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор
Член експертної комісії:
Тимофеєв Костянтин Васильович
– доцент кафедри експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики Херсонської державної морської академії, кандидат технічних наук, доцент.

Експертна комісія розглянула подану Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності навчального закладу державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» з 08 січня по 10 січня 2019 р. включно.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та перевірки безпосередньо в закладі вищої освіти експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»за другим освітнім (магістерським) рівнем, відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендувала акредитувати у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського освітньо-професійну програму «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» за другим (магістерським) рівнем з ліцензованим обсягом 20 осіб денної форми навчання.

Колектив кафедри інформаційно-управляючих систем Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського висловлює глибоку подяку членам експертної комісії за плідну співпрацю, бажає їм подальших успіхів в роботі.

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» за другим освітнім (магістерським) рівнем

Наказ МОНУ "Про проведення акредитаційної експертизи" від 28.12.2018 № 3089-л


КрНУ