Головна>Новини
КрНУ

Новини

Вітаємо колективи кафедр університету з успішним проходженням акредитації
16.01.19

Вітаємо колективи кафедр університету з успішним проходженням акредитації освітньо-професійних програм підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 08 січня 2019 р. № 13 затверджено рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 р. протокол № 133.

Згідно з пунктом 3 протоколу, з урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії визнати акредитованими освітньо-професійні програми у закладах вищої освіти:

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Освітні, педагогічні науки
011 Освітні, педагогічні науки
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Економіка
051 Економіка
Психологія
053 Психологія
Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
073 Менеджмент
Економіка та управління підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологічна біотехнологія та біоенергетика
101 Екологія
Прикладна математика
113 Прикладна математика
Інформаційні управляючі системи та технології
122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
123 Комп’ютерна інженерія
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
Технології машинобудування
131 Прикладна механіка
Металорізальні верстати та системи
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Колісні та гусеничні транспортні засоби
133 Галузеве машинобудування
Електротехнічні системи електроспоживання
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Енергетичний менеджмент
Електромеханічнеобладнання енергоємних виробництв
Електричні машини і апарати
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Біотехнічні та медичні апарати і системи
172 Телекомунікації та радіотехніка
Екологічна безпека
183 Технології захисту навколишнього середовища
Землеустрій та кадастр
193 Геодезія та землеустрій
Автомобілі та автомобільне господарство
274 Автомобільний транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

КрНУ