Головна>Новини
КрНУ

Новини

У КрНУ відбулась акредитація освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
21.01.19
Згідно наказу МОН України № 3086-л від «21» грудня 2018 р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті працювала експертна комісія у складі:
Голова експертної комісії:
Ковальчук Світлана Володимирівна – завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор.
Член експертної комісії:
Мних Ольга Богданівна – професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, професор.

Експертна комісія розглянула подану Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності навчального закладу державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» з 16 січня по 18 січня 2019 року включно.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та перевірки безпосередньо в закладі вищої освіти експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендувала акредитувати у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського освітньо-професійну програму «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 35 осіб денної та заочної форм навчання.

Колектив кафедри маркетингу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського висловлює глибоку подяку членам експертної комісії за плідну співпрацю, бажає їм подальших успіхів в роботі.
КрНУ