Головна>Новини
КрНУ

Новини

Засідання спеціалізованої вченої ради К 45.052.02
29.12.18
27 грудня 2018 р. у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського пройшло успішне засідання спеціалізованої вченої ради К 45.052.02, на якому відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності):

- Пряхіної Катерини Андріївни на тему: «Модернізація кадрового забезпечення машинобудівних підприємств», науковий керівник професор Кратт Олег Адольфович;

- Придатько Елли Миколаївни на тему: «Підвищення ефективності процесу формування персоналу промислового підприємства», науковий керівник професор Захарова Оксана Володимирівна.

Бажаємо голові, вченому секретарю, членам спеціалізованої ради та здобувачам міцного здоров’я, натхнення, успіхів в науковій роботі.КрНУ