Головна>Новини
КрНУ

Новини

У КрНУ відбулась акредитація освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
24.01.19
Згідно наказу МОН України № 3086-л від «21» грудня 2018 р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті працювала експертна комісія у складі:

Голова експертної комісії:
Сотула Олександр Сергійович – професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, доцент.
Член експертної комісії:
Апаров Андрій Миколайович – професор кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету А. С. Макаренка, доктор юридичних наук, професор.

Експертна комісія розглянула подану Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності навчального закладу державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» з 16 січня по 18 січня 2019 року включно.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та перевірки безпосередньо в закладі вищої освіти експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендувала акредитувати у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського освітньо-професійну програму «Право» зі спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 30 осіб денної та заочної форм навчання.

Колектив кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського висловлює глибоку подяку членам експертної комісії за плідну співпрацю, бажає їм подальших успіхів в роботі.


КрНУ