Головна>Новини
КрНУ

Новини

У КрНУ відбулась акредитація освітньо-професійних програм «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
24.01.19
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 51-Л від 11.01.2019 р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Муніципальний менеджмент», «Бізнес-адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського працювала експертна комісія у складі :

Голова експертної комісії:
Бікулов Дамір Тагірович
– завідувач кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Запорізького національного університету, доктор наук з державного управління, доцент;
члени експертної комісії:
Дєгтяр Андрій Олегович – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури, доктор наук з державного управління, професор;
Коваль Олег Михайлович – професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент

Експертна комісія розглянула подану Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського акредитаційні справи та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності навчального закладу державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійних програм «Бізнес-адміністрування», «Муніципальний менеджмент» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за другим освітнім (магістерським) рівнем безпосередньо у закладі вищої освіти з 22.01.2019 р. по 24.01.2019 р. включно.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та перевірки безпосередньо в закладі вищої освіти наявності та відповідності оригіналів основних засновницьких та реєстраційних документів університету вимогам чинного законодавства України, зокрема відповідності фактичних показників кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, забезпечення державної гарантії якості освіти за заявленими спеціальностями, експертна комісія дійшла висновку, що освітньо-професійні програми «Бізнес-адміністрування», «Муніципальний менеджмент» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за другим освітнім (магістерським) рівнем, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендувала акредитувати у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського освітньо-професійну програму «Бізнес-адміністрування» за другим освітнім (магістерським) рівнем вищої освіти ліцензованим обсягом 10 осіб.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендувала акредитувати у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського освітньо-професійну програму «Муніципальний менеджмент» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за другим освітнім (магістерським) рівнем вищої освіти ліцензованим обсягом 10 осіб.

Колектив кафедри менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського висловлює глибоку подяку членам експертної комісії за плідну співпрацю, бажає їм подальших успіхів в роботі.КрНУ