Головна>Новини
КрНУНовини

ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»
02.05.19
Згідно Посвідченню УкрІНТЕІ «Про реєстрацію Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених» від № 512 від 18.10.2018 р., 24 – 25 квітня 2019 р. у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського проведено ХХVІ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».

Метою конференції є: залучення студентства до наукової діяльності; обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи; стимулювання творчої діяльності молодих науковців; ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці.

Географія і кількість учасників конференції зростає з кожним роком. У 2019 році в конференції взяли участь молоді вчені з Чехії, Бельгії, Португалії, Угорщини, Словаччини, Польщі, Білорусії, Китаю, Канади, Німеччини, Швеції та ін.

Для участі в конференції було заявлено 290 наукових доповідей, у тому числі 63 доповіді з 31 ЗВО зарубіжжя та України, а також представники Малої академії наук і Кременчуцького медичного коледжу.


Учасники пленарного засідання конференції


Пленарне засідання конференції

Під час проведення конференції з вітальним словом до науковців звернулися перший проректор КрНУ д. б. н., проф. В. В. Никифоров та начальник НДЧ к.т.н., доц. О. В. Троцко.


Вітальне слово першого проректора д. б. н., проф. В. В. Никифорова


Вітальне слово начальника НДЧ к.т.н., доц. О. В. Троцко.Зацікавили присутніх пленарні доповіді к. пед. н., доц. І. О. Солошич «Наукові досягнення студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ» та к.е.н. Е. А. Пряхіної «Шлях молодого науковця».


Пленарна доповідь к. пед. н., доц. І. О. Солошич «Активізація науково-дослідницької діяльності студентів, аспірантів та молодих учених»


Пленарна доповідь к.е.н. Пряхіної Е. А. «Шлях молодого науковця»


24-25 квітня конференція проводилась за секціями:
– Автомобільний транспорт.
– Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.
– Транспортні технології.
– Інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання.
– Екологічна безпека.
– Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.
– Механізми регулювання інноваційних процесів у національному господарстві.
– Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки.
– Перспективи розвитку туризму: теорія, методологія, практика.
– Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг.
– Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук.
– Екологічні та біологічні технології.
– Здоров’я людини та фізична реабілітація


Засідання секції «Екологічні та біологічні технології»


Засідання секції «Здоров’я людини та фізична реабілітація»


Засідання секції «Автомобільний транспорт»


Засідання секції «Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук»


Засідання секції «Інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання»


Засідання секції «Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки»


Засідання секції «Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки»


Засідання секції «Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні»


Засідання секції «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг»


Засідання секції «Перспективи розвитку туризму: теорія, методологія, практика»


Засідання секції «Транспортні технології»

Підбиття підсумків конференції:


Виступ організаційного секретаря секції «Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки» старшого викладача О.М.Збиранник


Виступ керівника секції «Екологічна безпека» к.т.н., доц. А. І.Святенко


Виступ організаційного секретаря секції «Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні» асистента Ю.В.Шевчука


Виступ організаційного секретаря секції «Інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання» к.т.н., доц. М.М. Яцини


Виступ керівника секції «Екологічні та біологічні технології» к. х. н., доц. О.В. Новохатько


Виступ організаційного секретаря секції «Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки» старшого викладача В.В.Семеніхіної


Виступ представника секції «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг» М.Ісайа

За результатами конференції було видано збірник матеріалів.

Робота відбулася в атмосфері плідної співпраці, що дає нам змогу сподіватися на спільні наукові дослідження між молодими науковцями нашого університету та представниками інших ЗВО.

Організаційний комітет конференції

КрНУ