Головна>Новини
КрНУ

Новини

У КрНУ відбулося проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020207 «Дизайн»
04.06.19
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» від 23.05.2019 року № 701-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи в період з 29 по 31 травня 2019 року у КрНУ комісією МОН України у складі голови експертної комісії Яковець Інни Олександрівни – професора кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету, доктора мистецтвознавства, доцента і члена експертної комісії Опалєва Михайла Леонідовича– завідувача кафедри мультимедійного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв, кандидата мистецтвознавства, доцента було проведено експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020207 «Дизайн».

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та перевірки безпосередньо в навчальному закладі наявності та відповідності оригіналів основних засновницьких та реєстраційних документів університету вимогам чинного законодавства України, зокрема відповідності фактичних показників кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, забезпечення державної гарантії якості освіти за заявленим напрямом підготовки, експертна комісія дійшла висновку, що підготовка бакалаврів за напрямом 6.020207 «Дизайн» з ліцензованим обсягом 30 осіб, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендує акредитувати у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського напрям підготовки 6.020207 «Дизайн».
КрНУ