Головна>Новини
КрНУ
Новини

Плідна співпраця інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління КрНУ з факультетом електротехніки Люблянського університету, (м. Любляна, Словенія)
25.07.19
Інститут електромеханіки, енергозбереження та систем управління має давню історію співробітництва з факультетом електротехніки Люблянського університету. Співпраця між науковцями розпочалась ще на початку сторіччя. У 2004 р. було успішно завершено виконання першої в історії університету міжнародної науково-дослідної роботи – спільного україно-словенського проекту “М`яко-магнітні композити для конструювання електромагнітних структур”, керівником якого з української сторони був професор М. В. Загірняк.

У 2006 р. між КрНУ та електротехнічним факультетом Любляни підписано договір про спільне виконання міжнародної україно-словенської науково-дослідної роботи «Двигун з поперечним потоком, виготовлений з м`яко-магнітного композитного матеріалу», метою якої було освоєння виробництва електричних машин для транспортних засобів з електричним та гібридним приводом.З 2016 року спостерігається помітна активізація співпраці між університетами за рахунок грантової підтримки в рамках прогами Європейського Союзу Erasmus+. Один з ключевих напрямів цієї програми –міжнародна кредитна мобільність (International Credit Mobility Programme), яка надала можливість студентам та науково-педагогічним працівникам університетів-партнерів навчатися, стажуватися, обмінюватися досвідом та брати участь в спільних наукових проектах.

Так, з лютого по липень 2017 року аспірант кафедри «Систем автоматичного управління і електроприводу» Манько Роман проходив п’ятимісячне наукове стажування на кафері мехатроніки Люблянського університету. В рамках спільних досліджень, науковим керівником яких з української сторони виступив професор М. В. Загірняк, було виконано українсько-словенську наукову роботу «Планування експерименту з оптимізації продуктивності синхронного двигуна с постійними магнітами» (Design Of Experiment In Optimization Of Permanent Magnet Synchronous Motor Performance), результати якої були представлені на Міжнародній науково-технічній конференції MEES-2017 «Сучасні електротехнічні та енергетичні системи» (першій в історії КрНУ конференції під егідою IEEE – міжнародного Інституту інженерів електротехніки і електроніки).

З 25 по 29 вересня 2017 року в КрНУ відбулася низка наукових та освітніх заходів (лекцій, семінарів, наукових консультацій) за участю провідного фахівця у галузі проектування сучасних електричних машин Люблянського університету професора Даміана Мілявця. Зокрема, професором Мілявцем був прочитаний курс лекцій для студентів, аспірантів та викладачів ІЕЕСУ на теми: «Моделювання електричних машин спеціального призначення”; «Використання дизайну експерименту в задачах оптимізації конструкції електричних машин». Лекції проводилися на англійській мові, містили в собі теоретичні аспекти та різноманітні приклади вже існуючих технічних рішень та поточних наукових задач. Слухачі лекцій отримали цінний досвід від спілкування з професором.

В період з 20.05.2019 по 24.05.2019 в рамках в рамках діючої програми міжнародної кредитної мобільності Erasmus+ відбувся візит ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського проф. М. В. Загірняка до Люблянського університету. Програма візиту передбачала виконання науково-дослідної роботи з розрахунку параметрів електричних машин, участь в урочистостях за нагоди 100-річчя заснування факультету електротехніки, читання лекцій англійською мовою, участь у семінарах, наукових консультаціях, офіційних зустрічах за участю провідних науковців та керівництва Люблянського університету. Лекції проф. М. В. Загірняка були присвячені теоретичним аспектам моделювання розподілу електромагнітного поля в повітряному зазорі асинхронних електричних машин, питанням розрахунку їх параметрів та діагностики, проблематиці старіння електричних машин. Слухачі лекцій (викладачі, аспіранти та студенти факультету електротехніки Люблянського університету) мали можливість обговорити фахові питання та безпосередньо поспілкуватися з професором.

З лютого по червень 2019 року в рамках програми Erasmus+ аспірант кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Ігор Рева проходив наукове п’ятимісячне стажування в лабораторії електричних машин кафедри мехатроніки Люблянського університету під керівництвом професора Даміана Мілявця (Prof. Dr. Damijan Miljavec). Цього разу наукова робота була присвячена «Дослідженню впливу індуктивності розсіювання на характеристики крутного моменту різних типів асинхронних машин» (Investigation of Leakage Inductance Influence on Torque Characteristic of Different Types of Induction Machines). Цю спільну наукову роботу, результати якої будуть представлені на Міжнародній науково-технічній конференції MEES-2019 «Сучасні електротехнічні та енергетичні системи», було заверешено у період з 15 по 19 червня, під час візиту до КрНУ представника кафедри мехатроніки Люблянського університету д-ра Сельми Чорович (Dr. Selma Иoroviж, PhD). Програма візиту була зосереджена на лекціях, робочих зустрічах та наукових дослідженнях. На зустрічі представника кафедри мехатроніки словенського вишу д-ра Сельми Чорович з ректором Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського проф., д.т.н. Михайлом Загірняком були підведені підсумки наукової роботи, обговорювалася програма подальших академічних обмінів в рамках Ersmus+.


На зустрічі з аспірантами та викладачами Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління д-р Сельма Чорович розповіла про специфіку організації наукових досліджень та навчального процесу на своїй кафедрі. Науковці обмінялись думками щодо розвитку подальшої співпраці та домовилися про спільну підготовку нових грантових заявок на участь у програмі Erasmus+.


На завершальній зустрічі з ректором нашого університету д-р Сельма Чорович висловила задоволення результатами свого візиту та підкреслила зацікавленість кафедри мехатроніки та, у цілому, факультету електротехніки Люблянського університету у подальшому розвитку багаторічної спільної наукової співпраці.


КрНУ