Головна>Новини
КрНУ
Новини

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення Української національної цифрової коаліції
06.09.19

У рамках реалізації проекту Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens – dComFa, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2CBHE-SP) 05.09.2019 р. о 12-00 в офісі Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення Української національної цифрової коаліції.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського став підписантом Української національної цифрової коаліції серед 49 інших установ, закладів та організацій. Партнери домовились взаємодіяти у таких напрямках співпраці:
1. Поширення інформації про сучасні цифрові технології та практики їх використання.
2. Створення та розвиток відповідної інфраструктури для набуття та покращення цифрових навичок молоді та суспільства загалом задля підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей:
– упровадження цифрових навичок та технологій до системи освіти для підготовки конкурентоспроможного молодого покоління на внутрішньому та міжнародному ринках праці;
– розвиток цифрових навичок для підтримки ефективного управління в державному та приватному секторах;
– промоція цифрових технологій та підвищення обізнаності про важливість цифрових навичок та компетентностей;
– подолання цифрового розриву, забезпечення рівного доступу громадян до цифрових сервісів завдяки необхідному рівню цифрових компетентностей.
3. Гармонізація із Цифровим порядком денним (Digital Agenda) та Єдиним цифровим ринком (Digital Single Market) Європейського Союзу:
– розробка пропозицій до покращення цифрового законодавства та оновлення суміжних законів відповідно до стандартів та ключових директив Європейського Союзу;
– розробка комплексної національної цифрової стратегії в Україні – «Цифрова програма/Digital Agenda України 2020-2025».
4. Покращення доступу до цифрової інфраструктури та мережі Інтернет:
– подолання цифрового розриву, забезпечення рівного доступу громадян до Інтернету та цифрових сервісів;
– сприяння розвитку широкосмугового доступу до Інтернет.
5. Інтеграція цифрових технологій у процеси виробництва, або цифровізація промисловості:
– сприяння ширшому проникненню цифрових технологій у практику діяльності українського бізнесу та створення необхідних умов для переходу до втілення на практиці концепції «Індустрія 4.0».
6. Сприяння розвитку міст на основі концепції «смарт-сіті» та розвитку цифрових сервісів для сільського населення України, сприяння формуванню концепції «розумне село»:
– покращення системи міського управління на основі інтеграції систем та даних;
– визначення економічних моделей розвитку міст з урахуванням не тільки природного, промислового, а й людського потенціалу (фактично міста – це центри інновацій та розвитку людського капіталу);
– підтримка розвитку цифрової інфраструктури у сільській місцевості та розробки цифрових сервісів для жителів сіл і агросектору.
7. Розвиток міжнародної співпраці у сфері розвитку цифрових технологій та цифрових навичок.КрНУ