Головна>Новини
КрНУ

Новини

Навчальна практика студентів у Словаччині
08.07.09
З 20 до 29 червня 2009 року кращі студенти факультету природничих наук Кременчуцького державного політехнічного університету, які навчаються за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і раціональне природокористування», відправилися в м. Банська Бистриця (Словаччина) для проходження навчальної практики в рамках міжнародного договору про співпрацю між факультетом природничих ресурсів Університету Матея Бела у (Словаччина) і факультетом природничих наук Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського.

Від факультету природних ресурсів Університету Матея Бела з нами співпрацювали: Марек Дримал – заступник декана факультету природничих наук по розвитку, Роман Алберті - заступник декана факультету природничих наук з міжнародного співробітництва, Ева Яннікова – викладач кафедри екології та екологічного менеджменту факультету природничих наук, Питер Андраш- професор кафедри екології та екологічного менеджменту факультету природничих наук, науковий співробітних Геологічного інституту Академії наук Словаччини.

Метою проведення практики є набуття навиків, необхідних для дослідження і картографування екологічного стану типових ландшафтів на прикладі Середньої Словаччини в районі м. Банська Бистриця і прилеглих територіях. Під час практики студенти визначали джерела негативного впливу на довкілля регіону, оцінювали ступінь цього впливу і визначали шляхи поліпшення екологічної ситуації в Середній Словаччині.

Студенти ознайомилися з об"єктами, які негативно впливають на стан навколишнього cередовища: шахта Шпаня Долина (с. Шпаня Долина), комбінат „Біотика” (м. Словенська Люпча), транспортна система м. Банська Бистриця та інш. Під час практики студенти виконали наукове дослідження стосовно оцінки впливу транспорту м. Банська Бистриця на стан атмосферного повітря і рівень шуму в місті, а також отримали практичні навики препарування представників фауни, типових для даного регіону.

Сподіваємося, що поїздка наших студентів стане новим етапом у розвитку співпраці з цим навчальним закладом і послугує розвитку міжнародної діяльності нашого університету.

КрНУ