Головна>Новини
КрНУ
Новини

Вітаємо студентів-переможців та їх наукових керівників!
30.03.20
Студенти кафедри екологічної безпеки та організації природокористування у березні 2020 року приймали участь у ІІ турах Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт із 7 спеціальностей і отримали дев’ять призових місць (перших – 2, других - 3, третіх - 4)

1. Ст. Фуцур А.В. (ЕО-19) (науковий керівник к.пед.н., доцент Солошич І.О.) зайняв третє місце. Конкурс зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (КрНУ).

2. Ст. Фокіна В.М. (ЕО-19) (науковий керівник к.т.н., ст.викл. Ригас Т.Є.) зайняла перше місце. Конкурс зі спеціальності «Екологія» (Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка»).

3. Ст. Нечипоренко Т.Р. (ЕО-16-1) (науковий керівник д.т.н., доцент Бахарєв В.С.) зайняла друге місце. Конкурс зі спеціальності «Екологія» (Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка»).

4. Ст. Фуцур А. В. (ЕО-19) (науковий керівник к.пед.н., доцент Солошич І.О.) зайняв друге місце. Конкурс зі спеціальності «Електричні машини і апарати» (КрНУ).

5. Ст. Тесленко В.С. (ЕО-19-1м) (наук. керівник д.т.н., проф. Шмандій В.М.) зайняв перше місце. Конкурс зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія: інженерія захисту природного середовища» (Харківський національний університет будівництва та архітектури).

6. Ст. Синящик В.Ф. (ЕО-19-1м) (наук. керівник к.т.н., доц. Святенко А.І.) зайняв третє місце. Конкурс зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія: інженерія захисту природного середовища» (Харківський національний університет будівництва та архітектури).

7. Ст. Лікаркіна А.С. (ЕО-19-1) (наук. керівник к.т.н., доц. Харламова О.В.) отримала третє місце. Конкурс зі спеціальності «Цивільна безпека (безпека життєдіяльності)» (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності).

8. Ст. Карпенко Д.О. (ЕО-17-1) (наук. керівник д.т.н. , проф. Шмандій В.М.) отримала друге місце. Конкурс зі спеціальності «Техногенна безпека» (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності).

9. Ст. Усенко Н.В. (ЕО-17-1) (наук. керівник д.т.н., проф. Сокур М.І) зайняв третє місце. Конкурс зі спеціальності «Гірництво (охорона праці в гірництві)» (Криворізький національний університет).
КрНУ