Головна>Новини
КрНУ
Новини

Загальні збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених
12.10.20

8 жовтня 2020 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулися загальні збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (НТСАМУ), на яких були присутні голови інститутських, факультетських та кафедральних товариств.

Розпочалися збори з виступу Першого проректора д. біол. н., проф. Никифорова Володимира Валентиновича, який запропонував підтримку студентам, аспірантам та молодим ученим у науковій діяльності. Володимир Валентинович визначив організацію наукової роботи із студентами в КрНУ важливим чинником ефективної професійної підготовки фахівців з вищою освітою та побажав активізувати роботу в напрямку отримання грантів на наукові розробки.

Присутні заслухали доповідь керівника наукової діяльності НТСАМУ к. пед. н., доц. Солошич І.О. «Інформація про наукову діяльність НТСАМУ за 2019/2020 н. р.», в якій було відзначено, що наукова діяльність студентів, аспірантів та молодих учених є одним із пріоритетних напрямків роботи університету.

У ході зборів було обрано персональний склад Ради НТСАМУ, до якої увійшли голови наукових товариств інститутів, факультетів, кафедр. Головою Ради НТСАМУ стала Збиранник О. М., членами Ради – Яцюк Р. П., Кухаренко Д. В., Кузєв І. О., Гетьман І. С., Семеніхіна В. В., Яковенко Я. О., Лижова Є. О., Уманська А.С., Ченчева О. О., Сакун О. А., Ригас Т. Є., Гальченко Н. П., Антонова О. І., Василенко Д. П., Пономаренко О. О. та ін. Також на засіданні було затверджено план роботи НТСАМУ на 2020/2021 навчальний рік.

Голови інститутських, факультетських і кафедральних НТСАМУ під час дискусії обговорили напрями і заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи молодих учених у межах програми «Студентська наука».

Керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів молодих учених
к. пед. н., доц. Солошич І.О.
Голова Ради Товариства студентів, аспірантів та молодих учених
Збиранник О.М.

КрНУ