Головна>Новини
КрНУНовини

Ярослава Яковенко (кафедра економіки) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії
28.01.21

Сьогодні, 28 січня, асистент кафедри економіки (факультет економіки і управління КрНУ) Ярослава Яковенко захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка».

Тема дисертації – «Формування та реалізація стратегії стійкого розвитку промислових підприємств».

Захист пройшов на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 45.052.001 КрНУ.

Науковий керівник здобувача – Алла Касич, доктор економічних наук, професор (Київський національний університет технологій та дизайну).

Опонентами виступили:
- Діана Райко, доктор економічних наук, професор (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»);
- Олена Ареф`єва, доктор економічних наук, професор (Національний авіаційний університет).

Робота над дисертацією тривала з 2016 по 2020 рік.

Ярослава Яковенко так пояснила вибір теми дисертації та її новації:
- Вибір теми зумовлений необхідністю впровадження у практику українських підприємств засад стійкого розвитку. Вони передбачають врахування економічних, екологічних та соціальних складових діяльності підприємств. Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці комплексу теоретичних і науково-методичних положень щодо формування і реалізації стратегії стійкого розвитку підприємств як системи засобів забезпечення рівноваги та збалансованості діяльності, що реалізується через інструментарій визначення стану стійкості підприємства в ході розробки та реалізації стратегії його розвитку. Ідея полягає в тому, що підприємства мають враховувати у своїй діяльності не лише показники прибутковості, а й інтереси інших сторін, зокрема власних працівників, а також враховувати фактор обмеженості ресурсів та діяти не лише у власних інтересах, а й в інтересах майбутніх поколінь.

Колектив КрНУ вітає Ярославу Яковенко із захистом дисертації.


Довідково:
Яковенко Ярослава Юріївна – автор близько 90 публікацій. Зокрема у період з 2016 по 2020 роки одна робота опублікована у колективній монографії; 8 – у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз; 3 роботи опубліковані у виданнях, що індексуються Scopus/Web of Science. Індекс цитування за Google Scholar – 6. (використана інформація зі сторінки викладача)

Аудіозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

КрНУ