Головна>Новини
КрНУНовини

Досвід міжнародної співпраці кафедри обліку і фінансів
22.02.21
Для кафедри обліку і фінансів пріоритетним є не лише професійний розвиток власних викладачів, а також сприяння розвитку викладацької майстерності викладачів інших закладів вищої освіти. Тому в рамках угоди про співробітництво між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського і Приватною установою Академія «Bolashaq» (м. Караганда, Казахстан) кафедра організувала та провела міжнародне стажування для викладачів даної Академії.

Спікерами виступили: зав. каф., к.е.н. Глухова В. І., проф., д.е.н. Загірняк Д. М., доц., д.е.н. Ховрак І. В., доц., к.е.н. Крот Л. М., доц., к.е.н. Онищенко О. В., доц., к.е.н. Хоменко Л. М., доц., к.е.н. Шаповал Л. П., доц., к.е.н. Яценко Н. М. Протягом січня-лютого 2021 року було проведено вебінари з тематики облікових та фінансових дисциплін, інтерактивних методів викладання та гейміфікації освітнього процесу, механізмів забезпечення академічної доброчесності та студентоцентрованого підходу.

Також при проведенні підсумкового круглого столу було обговорено тенденції розвитку спеціальностей «Облік та оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування», сучасні потреби ринку праці та їх національні й регіональні особливості. В результаті, міжнародне стажування дозволило здійснити обмін досвідом щодо формування освітніх програм та індивідуальних освітніх траєкторій в Україні та Казахстані.
КрНУ