Головна>Новини
КрНУНовини

Наукову роботу Ксенії Скребкової відзначили дипломом І ступеню – це її четверта перемога на всеукраїнському конкурсі
14.04.21

Студентка КрНУ Ксенія Скребкова отримала диплом І ступеню у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». На конкурс вона представила роботу «Формування механізму лобіювання у сфері вищої освіти України на законодавчому рівні: міжнародний досвід». Науковий керівник студентки – к.е.н., доцент кафедри «Бізнес адміністрування, маркетинг і туризм» Катерина Пряхіна.

Ксенія – бакалавр (спеціальність «Публічне управління та адміністрування», кафедра «Бізнес адміністрування, маркетинг і туризм»). Наразі навчається у магістратурі (спеціальність «Освітні, педагогічні науки»). Крім того, вона експерт НАЗЯВО зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Ксенія бере участь вже кілька років поспіль. І щороку посідає все вище місце. Ось перелік її перемог:

2018 р. – диплом ІІІ ступеню у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»;

2019 р. – диплом ІІІ ступеню;

2020 р. – диплом ІІ ступеню;

2021 р. – диплом І ступеню.

У поточному році Ксенія обрала темою наукової роботи таке неоднозначне явище як лобізм. Її науковий керівник доцент Катерина Пряхіна так пояснила вибір теми:
– У сучасному світі лобізм є інструментом для впливу на управлінські рішення органів державної влади та самоорганізації громадянського суспільства. Прикладом законодавчого врегулювання та контролю процедури лобізму у світі є законодавство США. Щодо освіти в Україні, то це можливість для закладів вищої освіти залучити додаткові кошти з метою покращення матеріально-технічної бази ЗВО, отримати фінансування на розробку та впровадження наукових досліджень тощо. Тому метою наукової роботи є розробка механізму лобіювання у сфері вищої освіти в Україні на законодавчому рівні.

У науковій роботі студентки Скребкової проаналізована лобістська діяльність у сфері вищої освіти США та проведена оцінка перспектив впровадження лобізму у сфері вищої освіти в Україні. Також автор пропонує шляхи впровадження державного регулювання лобізму в Україні.

Наукова діяльність Ксенії не обмежується участю у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Вона також бере участь у щорічних наукових конференціях. Ось їх перелік:
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності» (м. Кременчук, 2016 р.);
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» (м. Кременчук, 2017, р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» (м. Полтава, 2017 р.);
 • VІІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства» (м. Кременчук, 2017 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права: збірник тез доповідей» (м. Полтава, 2018 р.);
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» (м. Кременчук, 2018 р.);
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Кременчук, 2018 р.);
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку» (м. Херсон, 2019 р.);
 • VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» (м. Кременчук, 2019 р.);
 • VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві»: проблеми та перспективи (м. Кременчук, 2019 р.);
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві»: проблеми та перспективи (м. Кременчук, 2020 р.).


Вітаємо переможницю та її наукового керівника.

КрНУ