Головна>Новини
КрНУНовини

НАША ГОРДІСТЬ, НАШ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ! ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ СТУДЕНТАМИ!
07.05.21
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук пишається своїми студентами, які здобули перемоги у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт в 2020/2021 році! Велика вдячність науково-педагогічним працівникам, під керівництвом яких наші студенти змогли підготувати актуальні, науково-обгрунтовані дослідження!

1. Валкова Л. М. – здобувач другого (магістерського) рівня, групи ОПН-2-1-м, диплом ІІІ ступеня за наукову роботу «Застосування бізнес-симуляцій в дистанційному навчанні здобувачів освіти економічного спрямування», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. кафедри психології, педагогіки та філософії Беспарточна О. І.
2. Скребкова К. С. – здобувач другого (магістерського) рівня, група ОПН-2-1-м, диплом І ступеню за наукову роботу «Формування механізму лобіювання у сфері вищої освіти України на законодавчому рівні: міжнародний досвід», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Науковий керівник: к. е. н., доцент кафедри «Бізнес адміністрування, маркетинг і туризм» Пряхіна К. А.3. Поддубей Єлизавета (група ЖУР-17-1), Конюк Мирослава (група БІС-20-1), диплом І ступеню у Всеукраїнському конкурс і студентських наукових робіт за спеціальністю «Журналістика» на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Науковий керівник – к. філол. н., доцент кафедри «Філології та видавничої справи» Алексеєнко Н. М.4. Велика Богдана – здобувач другого (магістерського) рівня, спеціальність «Психологія», група ПС-20-1м, диплом ІІІ ступеню за наукову роботу «Гендерні особливості лінгвістичного дискурсу особистості», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі знань «Гендерні дослідження» на базі Херсонського державного університету.

Науковий керівник – к. психол. н., доц. кафедри психології, педагогіки та філософії О. В. Літвінова.


5. Брага Світлана – здобувач другого (магістерського) рівня, спеціальність «Психологія», група ПС-20-1м, диплом І ступеню за наукову роботу «Корекція уваги підлітків із затримкою психічного розвитку», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія», який проводився у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського.

Науковий керівник – к. психол. н., доц. кафедри психології, педагогіки та філософії Р. М. Білоус.
5. Таран Ірина – здобувач першого (бакалаврського) рівня, спеціальність «Право», група ПЗ-19-1, диплом ІІ ступеню за наукову роботу «Еколого-правові засоби подолання наслідків зміни клімату», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі знань «Аграрне, земельне та екологічне право» на базі Національного університету біоресурсів і природокористування.
Науковий керівник – к. ю. н., доц. кафедри галузевих юридичних наук В. В. Латишева.6. Василенко Анастасія – здобувач першого (бакалаврського) рівня, спеціальність «Право», група ПЗ-19-1, диплом ІІІ ступеню за наукову роботу «Проходження державної служби в Україні: питання теорії та практики», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі знань «Службове право» на базі Запорізького національного університету.

Науковий керівник – к. ю. н., доц. кафедри галузевих юридичних наук Л. О. Васечко.

7. Сєрбов Сільвія, Лєгкіх Яна – здобувач першого (бакалаврського) рівня, спеціальність «Право», група ПЗ-18-1, диплом ІІ ступеню за наукову роботу «Правове регулювання перевезення пасажирів та вантажу під час загальнонаціонального карантину», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Транспортне право» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Науковий керівник – д. ю. н., доц. кафедри галузевих юридичних наук В. Л. Скрипник.


8. Уманська Анастасія – здобувач другого (магістерського) рівня, спеціальність «Право», група ПЗ-20-1м, диплом ІІ ступеню за наукову роботу «Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень на морському транспорті», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі знань «Морське право» на базі Одеського національного морського університету; диплом ІІ ступеню за наукову роботу «Криптовалюта в сучасному світі», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі знань «Цивільне право» на базі Запорізького національного університету

Науковий керівник – к. н. з держ. упр., доц. кафедри галузевих юридичних наук А. А. Митник.
КрНУ