Головна>Новини
КрНУНовини

Обговорення з професійною спільнотою освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»
30.05.21
28 травня 2021 року на кафедрі обліку і фінансів пройшла онлайн-зустріч із професійною спільнотою щодо обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС бакалавр.

У обговоренні освітньої програми взяли участь науковці з різних ЗВО України, а саме:

ВИСОЧАН ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і аналізу, Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

ГОГОЛЬ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА. д.е.н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного університету «Чернігівська політехніка»;

КРАТТ ОЛЕГ АДОЛЬФОВИЧ, д.е.н.. професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Національного авіаційного університету;

КУШАЛ ІРИНА МИКОЛАЇВНА, к.е.н.,, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Східноукраїнського національного університету ім. В Даля;

САВЧЕНКО ВІРА МІЄРІВНА, к.е.н., професор кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету;

ЧИЖ ВІРА ІВАНІВНА, д.е.н., професор кафедри обліку, аналізу і оподаткування Черкаського державного технологічного університету

Відбулась академічна дискусія відносно ролі сучасного обліковця, податківця.

Представники різних ЗВО висловили свої думки щодо поданого на розгляд проекту освітньо-професійної програми. Науково-педагогічні працівники кафедри обліку і фінансів, які забезпечують освітній процес за ОПП «Облік і оподаткування», отримали цінні поради від поважних колег, які поділились українським і закордонним досвідом реалізації аналогічних ОП.

Щира вдячність всім учасникам професійної спільноти за активну участь у обговоренні проекту ОПП «Облік і оподаткування»!

КрНУ