Головна>Новини
КрНУ
Новини

Підсумки ІІ туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
04.06.21
3 червня на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична Zoom-конференція ІІ туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Конкурсна комісія розглянула 60 студентських наукових робіт, що надійшли з 44 закладів вищої освіти, серед яких: Mount royal university, Bissett school of business, Alberta Canada; Вища школа фінансів і права, м. Бєльсько-Бяла, Польща; Берлінський міжнародний університет; Університеті бізнес-інкубаторів ISMA, м. Рига, Латвія; Ризький технічний університет; Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія; Великотирновський університет «св. Кирилла та св. Мефодія» (Болгарія); Вища школа економічних і комерційних наук, Сержи (Франція); Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), «Турал Мениджмънт» ЕООД (Болгарія) та ін.

На підсумковій конференції виступило 30 студентів за трьома напрямами: туристичний бізнес; маркетинг підприємств; бізнес адміністрування підприємств. За результатами розгляду наукових робіт Галузева конкурсна комісія спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:

ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»


ВIТАЛЬНЕ СЛОВО ВIД ГОЛОВИ КОНКУРСНОЇ КОМIСII, Д.Е.Н., ПРОФ., ЗАВIДУВАЧКИ КАФЕДРИ БАМТ ТРУНIНОI IРИНИ МИХАЙЛIВНИ


ВIТАЛЬНЕ СЛОВО ВIД_КЕРIВНИКА НАУКОВОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ СТУДЕНТIВ, АСПIРАНТIВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ, Д.ПЕД.Н. СОЛОШИЧ I. О.


ВIТАЛЬНЕ СЛОВО ВIД ГОСТI КОНКУРСУ З РИЗЬКОГО ТЕХНIЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ, Д.Е.Н., ПРОФ. ТАМБОВЦЕВОI ТЕТЯНИ


ЗАСIДАННЯ СЕКЦII БIЗНЕС АДМIНIСТРУВАННЯ ПIДПРИЄМСТВ


ЗАСIДАННЯ СЕКЦII МАРКЕТИНГ ПIДПРИЄМСТВ


ЗАСIДАННЯ СЕКЦII ТУРИСТИЧНИЙ БIЗНЕС


Учасники підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Міжнародного конкурсу


КрНУ