Головна>Новини
КрНУНовини

Ярославі Яковенко вручили перший у КрНУ диплом доктора філософії
29.06.21


29 червня на засіданні вченої ради ректор університету професор Михайло Загірняк вручив асистенту кафедри економіки Ярославі Яковенко диплом доктора філософії.

Ярослава Яковенко першою в університеті захистила дисертацію у форматі PhD. Захист на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» відбувся 28 січня поточного року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 45.052.001 КрНУ. Тема дисертації – «Формування та реалізація стратегії стійкого розвитку промислових підприємств», науковий керівник – д.е.н., професор Алла Касич (Київський національний університет технологій та дизайну).

Вибір теми дисертації Ярослава Яковенко пояснила так:

– Вибір теми зумовлений необхідністю впровадження у практику українських підприємств засад стійкого розвитку. Вони передбачають врахування економічних, екологічних та соціальних складових діяльності підприємств. Ідея полягає в тому, що підприємства мають враховувати у своїй діяльності не лише показники прибутковості, а й інтереси інших сторін, зокрема власних працівників, а також враховувати фактор обмеженості ресурсів та діяти не лише у власних інтересах, а й в інтересах майбутніх поколінь.

Колектив КрНУ вітає доктора філософії Ярославу Яковенко
КрНУ