Головна>Новини
КрНУНовини

Науковці КрНУ взяли участь у XXX Міжнародному симпозіумі «Застосування електромагнетизму в новітніх технологіях та медицині»
18.09.21

Ювілейний ХХХ Міжнародний симпозіум (30th Symposium of Applied Electromagnetism in Modern Technologies and Medicine) PTZE проходив 12-15 вересня у м. Ястарня (Польща). Захід відбувся під егідою Польського товариства із застосування електромагнетизму. Участь у симпозіумі узяли: ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, д.т.н., професор кафедри електротехніки Михайло Загірняк, в.о. завідуючого кафедри електротехніки, к.т.н., професор В’ячеслав Прус, к.т.н., доц. кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки Дмитро Мамчур та к.т.н., доц. кафедри автоматизації та інформаційних систем Альона Нікітіна.

Враховуючи активну участь науковців нашого університету в роботі польського товариства із застосування електромагнетизму, професора Михайла Загірняка було обрано головою наукового комітету симпозіуму. Також він головував на ювілейному пленарному засіданні.

На секційних засіданнях науковці КрНУ представили дві доповіді за напрямами своїх досліджень:

Іnduction motor condition monitoring using python‐based system (Mykhaylo Zagirnyak, Dmytro Mamchur, Serhii Husach);

Accounting for changes in the state of bearings during the operation of electric machines (Mykyaylo Zagirnyak, Viacheslav Prus, Oleksandr Somka, Alyona Nikitina).

Також були представлені дві стендові доповіді:

Fault‐tolerant DTC IM system under stator windings faults (Mykhaylo Zagirnyak, Andrii Kalinov, Viacheslav Melnykov);

The regulation of the parameters of an electrohydraulic complex with increased controllability in unsteady modes (Mykhaylo Zagirnyak, Tetyana Korenkova, Viktoriya Kovalchuk).

Роботи науковців КрНУ отримали позитивні відгуки і були рекомендовані для публікації у журналі Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), що входить до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science.

Під час роботи симпозіуму ректор КрНУ провів ряд переговорів щодо подальшої наукової співпраці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з провідними університетами Східної Європи.

КрНУ