Головна>Новини
КрНУНовини

Збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених
20.10.21

19 жовтня 2021 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулися збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (НТСАМУ), на яких були присутні голови інститутських, факультетських та кафедральних товариств.

Разпочалися збори з виступу Першого проректора д.біол.н., проф. Никифорова Володимира Валентиновича, який запропонував підтримку студентам, аспірантам та молодим ученим у науковій діяльності. Володимир Валентинович визначив організацію наукової роботи зі студентами в КрНУ, як важливий чинник ефективної професійної підготовки фахівців з вищою освітою та побажав активізувати роботу в напрямку отримання грантів на наукові розробки.

Присутні заслухали доповідь керівника наукової діяльності НТСАМУ к.пед.н., доц. Солошич І.О. «Інформація про наукову діяльність НТСАМУ за 2020/2021 н.р.», в якій було відзначено, що наукова діяльність студентів, аспірантів та молодих учених є одним із пріоритетних напрямків роботи університету.

За звітний період щорічну премію Президента України для молодих учених отримали доц. Когдась М. Г., к.т.н., доц. Найда В. В. за наукову роботу «Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів» (Указ президента України №595/2020 від 13.12.2020 р.).

Минулий рік показав, що наш університет по праву вважається одним з авторитетніших наукових осередків країни, адже: молодим ученим к.т.н., доц. Коваль С. С., к.е.н., доц. Пряхіній К. присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених (Додаток 2 до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 06 листопада 2020 р. №6).

За 2020-2021 н. р. в нашому університеті було проведено 16 Міжнародних та Всеукраїнських заходів для студентів, аспіратів та молодих учених.

На виконання Указу Президента України щороку проводяться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (ВКСНР). 2021 р. засвідчив, що наш університет дійсно вважається одним з авторитетніших наукових осередків країни, адже переможцями ІІ туру ВКСНР стали 72 наукові роботи студентів, 79 студентів.

У 2021 р. на базі КрНУ проведено ІІ тур ВКСНР за спеціальностями «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», «Електричні машини та апарати», «Транспортні технології», в яких взяли участь понад 580 студентів з 44 ЗВО України.

У червні, протягом трьох років, на базі КрНУ за підтримки МОН України, проходить Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з 11 спеціальностей: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 035 «Філологія», 263 «Цивільна безпека».

До організації змагання долучились престижні закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

Конкурсна комісія розглянула 469 робіт із 239 закладів вищої освіти, серед яких: Mount royal university, Bissett school of business (Alberta Canada); University of West London (Англія); Lanzhou Jiaotong University (Китай); University of Lodz (Польща); University of Wroclaw (Польща); Вища школа фінансів і права (м. Бєльсько-Бяла, Польща); Берлінський міжнародний університет; Університеті бізнес-інкубаторів ISMA (м. Рига, Латвія); Ризький технічний університет; Вища школа економічних і комерційних наук, Сержи (Франція); Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща); Технологічний інститут Нью-Джерсі (США); Islamic Azad University (Tehran, Iran); The state university of New York at Buffalo (USA); Warsaw Management University Collegium Humanum (Poland); University Bayreutth (Germany), UMB v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta (Словаччина), Академія економічних досліджень Молдови, Academy «Bolashag» (Karaganda, Republic of Kazakhstan), Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu (Польща); Czech technical university in Prague; Slovak University of technology in Bratislava.

Інформацію про конкурс було розміщено на сайті Інституту модернізації змісту освіти України.

Але, незважаючи на позитивну динаміку здобутків студентів у конкурсах наукових робіт, необхідно зазначити низький рівень роботи таких кафедр: технології машинобудування, комп`ютерних та інформаційних систем, інформатики і вищої математики, теорії, історії держави та права, перекладу, гуманітарних наук, культури і мистецтва, здоров’я людини та фізичної культури.

Традиційно у 26-27 квітня 2021 року в університеті проходила ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (Посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію № 693 від 06.11.2020 р.). Для участі в конференції заявлено 256 доповідей, у тому числі 76 доповідей з 31 закладу вищої освіти зарубіжжя (Канада, Чехія, Китай, Словаччина, Казахстану, Польщі, США та ін.) та України. На пленарному засіданні конференції зареєстровано 268 учасників. За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць.

Загалом наші молоді науковці взяли участь у 99 конференціях. Студенти в співавторстві з ученими університету протягом навчального року підготували й опублікували 500 наукових статей і тез доповідей, у тому числі понад 120 – самостійно.

Усі заходи постійно висвітлюються на сайті університету та у засобах масової інформації. Університет співпрацює з Управлінням освіти м. Кременчук. На базі університету щороку проходять міські засідання Малої академії наук і Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.

Основними труднощами та недоліками під час організації, координації та здійснення науково-дослідної діяльності НТСАМУ КрНУ залишаються:

– недостатня матеріальна база для наукових досліджень студентів, застаріле оснащення науково-дослідних лабораторій;

– слабке матеріальне заохочення викладачів кафедр до наукової роботи зі студентами та студентів.

Для подолання цих недоліків в університеті необхідно створити систему матеріальних заохочень для науковців університету (працівників, аспірантів, студентів) і залучати міську та обласну владу до створення привабливих умов для підприємств і організацій, що інвестують у наукову діяльність університету.

У ході зборів було обрано персональний склад Ради НТСАМУ, до якої увійшли голови наукових товариств інститутів, факультетів, кафедр. Головою Ради НТСАМУ стала Збиранник О.М., членами Ради – Беззуб М.А., Молодика І., Самойлов А., Гетьман І.С., Кузєв І.О., Ченчева О.О., Семеніхіна В.В., Яковенко Я., Лижова Є., Літвінова О.В., Сакун О.А., Латишева В.В., Перевознюк В.В., Антонова О.І., Василенко Д.П., Пономаренко О.О. та ін. Також на засіданні було затверджено план роботи НТСАМУ на 2020/2021 навчальний рік.

Голови інститутських, факультетських і кафедральних НТСАМУ під час дискусії пропонували напрями і заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи молодих учених у межах програми «Студентська наука».

Так, наприклад, Беззуб Максим, голова НТСАМУ кафедри електротехніки, наголосив на пошуку та підтримці талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють у закладі вищої освіти, надання їм всебічної допомоги.

Голова кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук, начальник науково-дослідної частини університету Латишева В.В., наголосила на популяризації наукової діяльності серед студентів, аспірантів і молодих вчених, активніше залучати їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у т.ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності.

Ченчева О.О., голова НТСАМУ кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою, зазначила, що науковці продовжать брати активну участь у конференціях. Це зумовлено тим, що факультет об’єднує в собі різні напрями: фізичні та біологічні науки, напрямок землевпорядкування та геодезія, дисципліни, спрямовані на забезпечення життя, здоров’я та охорону праці, а отже студенти, аспіранти та молоді вчені можуть спробувати свої сили у різних галузях науки.

Голова НТСАМУ кафедри інформатики і вищої математики Гетьман І.С. наголосила на тому, що зараз у майбутніх науковців є можливість побачити світ і запросила студентів інших спеціальностей приймати участь у написанні наукових робіт.

Голова товариства факультету права, гуманітарних і соціальних наук та кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтв Василенко Д.П., визначила організацію наукової роботи зі студентами на кафедрі, як важливий чинник ефективної професійної підготовки фахівців та побажав активізувати роботу в напрямку отримання грантів на наукові розробки.

Голова НТСАМУ кафедри комп`ютерної інженерії та електроніки Молодика І. виступила за підтримку зв’язків з науковими товариствами студентів, аспірантів і молодих вчених вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Голова НТСАМУ кафедри філології та видавницької справи Перевознюк В.В., говорила про важливість вивчення іноземних мов, як необхідного фактора в можливості виграти міжнародний грант чи стипендію, і на прикладі власної кафедри показала що цілком реально поїхати за кордон в освітніх цілях.

Кузєв І.О., голова НТСАМУ Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук та кафедри транспортних технологій, наголосив на підтримці наукових проектів, спрямованих на дослідження проблем розвитку Університету, міста Кременчука, а також сприяння їх впровадженню у практичну діяльність.

Літвінова О.В., голова НТСАМУ кафедри психології, педагогіки та філософії зазначила, що кожна наукова робота є синтезом творчих наробок усіх кафедр факультету, тому будь-яке питання (теоретичного чи практичного змісту) необхідно аналізувати з різних точок зору, враховувати всі наукові аспекти.

Голова НТСАМУ факультету економіки і управління та кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу і туризму Збиранник О.М. акцентувала увагу на основних наукових напрямах роботи. По-перше, це проведення круглих столів, в яких беруть участь студентство і підприємці, котрі бажають поділитися досвідом у сфері бізнесу. По-друге – спільні тематично-інформаційні семінари з іншими факультетами нашого університету, активне залучення студентів до участі у вебинарах та online конференцій, у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт. По-третє – спільні регіональні молодіжні науково-практичні конференції, в яких будуть брати участь учні ліцеїв, шкіл, коледжів з міст нашого регіону. Вона ще раз наголосила, що потрібно активно залучати кураторів груп на початку роботи зі студентами перших курсів та створювати тематичні наукові гуртки.

Бажаємо новообраному керівництву та членам НТСАМУ плідної роботи, нових здобутків в навчанні та науці, а також і в подальшому гідно тримати першість за кількістю призерів олімпіад, конкурсів та загальних показників науково-дослідної роботи серед вищих навчальних закладів України.

Керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів молодих учених
д.пед.н., доц. Солошич І.О.
Голова Ради Товариства студентів, аспірантів та молодих учених
Збиранник О.М.

КрНУ