Головна>Новини
КрНУ




































Новини

У КрНУ пройшов перший етап конкурсного відбору проєктів молодих учених
08.11.21
5 листопада 2021 року було затверджено результати проведення першого етапу конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, виконання яких планується розпочати у 2022 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Після розгляду Конкурсною комісією поданих на розгляд проєктів наукових досліджень і розробок було відібрано три проєкти, які є найбільш вагомі та конкурентоспроможні на світовому рівні. Для участі у наступному етапі конкурсного відбору наукових проєктів прийнято рішення подати наступні проєкти:

1. Стратегізація інноваційного розвитку промисловості у контексті Індустрії 4.0.
Науковий керівник – PhD з економіки Яковенко Я. Ю.

2. Сенсори газу на основі нанорозмірних поруватих плівок напівпровідників.
Науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Когдась М. Г.

3. Енергоефективне керування системою електроприводу теплового насосу на основі показників експертної системи сертифікації енергетичної ефективності об’єкту.
Науковий керівник – аспірант Яцюк Р. П.
КрНУ