Головна>Новини
КрНУ


Новини

Підсумки другого туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія» 2022
06.06.22
03 червня 2022 року у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського пройшов другий тур Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія».

Конкурсна комісія розглянула 65 студентських наукових робіт, що надійшли з 31 закладу вищої освіти, серед яких:

14 ЗВО закордонних парнерів:

Казахський національний дослідницький технічний університет імені К. І. Сатпаєва (Казахстан), Жешувський технологічний університет (Польща), Краківський сільськогосподарський університет ім Х.Колонтая (Польща), Технічний університет – Варна (Болгарія), Державний університет Акакія Церетелі (Грузія), Ісламський університет Сінд Мадрессатул Карачі (Пакістан) , Ліцей Святої Марти Шаванської (Франція), Варшавський університет менеджменту Collegium Humanum (Польща), EDUCONS університет (Сербська Камяниця), Інститут технологій екоексплуатації, м. Радом (Республіка Польща), Лодзька політехніка, м. Лодзь ( Польща), Сілезький університет у Катовіце (Польща), Грацький технічний університет (Польща)

та 17 ЗВО з України:

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Миколаївський національній аграрний університет, Донецький національний технічний університет, Харківський Національний Університет імені О.М.Бекетова, Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет цивільного захисту України, Одеський державний екологічний університет, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Запорізький національний університет, Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Миколаївський національній аграрний університет , Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківський національний автомобільно-дорожній університет , Чорноморський національний університет ім. Петра Могили , Дніпровський державний технічний університет, Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи, Державний податковий університет.

За підсумками на підставі рейтингу за результатами двійного сліпого рецензування галузевою комісією обрано роботи, автори яких визначені переможцями Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія» ( за напрямами: еколого-біологічні проблеми, екологічна безпека, економіка природокористування, альтернативні джерела енергії).

Результати рецензування

КрНУ