Головна>Новини
КрНУ


Новини

Двом студентам КрНУ призначена стипендія Президента України
15.11.22

Академічну стипендію Президента України на І семестр 2022/2023 навчального року здобули студенти Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Анна Гайкова (група ОПН-21-1м) та Богдан Вєлькін (група МО-21-1м). Стипендія призначена згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №832 від 19.09.2022р. «Про призначення академічних стипендій Президента України на І семестр 2022/2023 н. р.» зі змінами (наказ МОН №891 від 06.10.2022р.).

Президентська стипендія надається студентам-відмінникам закладів вищої освіти за визначні успіхи у навчанні і науковій діяльності. Вчена рада КрНУ в червні поточного року ухвалила рішення висунути кандидатури Анни Гайкової та Богдана Вєлькіна на здобуття академічної стипендії Президента України (протокол №9 від 23 червня 2022 року).

Анна Гайкова – магістр другого року навчання, група ОПН-21-1м, навчається за освітньою програмою «Освітні, педагогічні науки», відмінниця навчання, член наукового товариства студентів, аспірантів, молодих учених. Активна учасниця наукової спільноти, неодноразово представляла свої наукові доробки на наукових конференціях та в іноземному фаховому виданні з педагогіки, зокрема:

– «Забезпечення якості та удосконалення вищої освіти в сучасних умовах» ІV-А Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи», Львівський національний університет імені Івана Франка, 5-6 травня, 2022 року.

– «Трендові інновації в освіті», ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 13 травня 2022 року.

Наукова робота Анни Гайкової на тему «Soft Skills Development in College Students during Study of Informatics» була представлена на Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією)» та зайняла ІІ місце.

Анна брала участь у ХІХ Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті», який проводився Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» 2–4 лютого 2022 року. Відвідала серію педагогічних майстерень та отримала сертифікат підвищення кваліфікації (18 годин – 0,6 кредиту ECTS).

Богдан Вєлькін – магістр другого року навчання, група МО-21-1м, навчається за освітньою програмою « Менеджмент організацій і адміністрування», відмінник, член наукового товариства студентів, аспірантів, молодих учених.

Брав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2022 р.) зі спеціалізації «Менеджмент організацій», за темою «Менеджмент бізнес-процесів машинобудівних підприємств в умовах оптимізації виробництва», отримав диплом І ступеню за результатами першого туру.

Богдан – учасник наукових конференцій, за результатами яких має опубліковані тези доповідей:

– «Управління бізнес-процесами автотранспортних підприємств», ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» м. Кременчук, квітень 2022.

– «Теоретичні засади менеджменту бізнес-процесів машинобудівних підприємств», ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки та техніки в умовах інтеграції України в Європейський науково-виробничий простір» м. Кременчук, червень 2022.

Також опублікована академічна стаття «Управління стратегічними змінами операційної діяльності підприємства на засадах менеджменту бізнес-процесів». Вісник Хмельницького національного університету, 2021, №6.


КрНУ