Головна>Новини
КрНУ

Новини

Загальні збори Товариства молодих учених
27.10.10

15.10.2010 р. в університеті відбулися загальні збори Товариства молодих учених, на яких були присутні голови факультетських і кафедральних ТМУ університету. З доповіддю про наукову діяльність товариства за 2009/10 н.р. виступила відповідальна за наукову діяльність молодих учених університету к.пед.н., доц. Солошич І.О. На засіданні обрано Раду молодих учених університету на 2010/11 н.р. Головою Ради молодих учених обрано Збираник О.М., членами Ради – Сакун О.А., Славко О.Г, Семеніхіну В.В., Овчаренко С.Г., Барановського Д.М., Дьоміна О.В., Гноєву І.М., Моісеєнко М.С.

Затверджено план роботи ТМУ на 2010/2011 н.р. Голови факультетських і кафедральних ТМУ запропонували напрями і заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи молодих учених у межах програми «Студентська наука».

Відповідальна за наукову діяльність молодих учених доц., к.пед.н. Солошич І.О. вважає за необхідність активізувати наукову роботу факультетських та кафедральних голів ТМУ щодо залучення студентів університету до науково-дослідної роботи в межах гопдоговорної та держбюджетної тематик кафедр.

Голова ТМУ факультету права і гуманітарних наук – Овчаренко С.Г. запропонувала для студентів проводити пропагандистські заходи, мотивувати майбутніх науковців можливістю побачити світ.

Голова ТМУ факультету економіки Гноєва І.М. запропонувала на початку роботи зі студентами перших курсів залучати кураторів груп, створювати тематичні наукові гуртки.

Голова ТМУ факультету природничих наук – Сакун О.А. вважає, що необхідно мотивувати студентів до наукової роботи шляхом живого спілкування першокурсників із студентами, які вже займаються науковими роботами. Старшокурсники поділяться досвідом, донесуть інформацію, що наука дає не лише знання, досвід, шану і самоствердження, але й цікаві моменти (подорожей, зустріч, переживань, спогади та ін.).

Барановський Д.М. (голова ТМУ ІЕЕКТ) вважає, що зацікавити студентів майбутніх науковців необхідно не тільки базовими знаннями, але і творчим процесом нових відкриттів, матеріальною стороною тощо.

Моісеєнко М.С. голова ТМУ факультету механіки та матеріалознавства стверджує про необхідність мотивувати майбутніх науковців картою підтримки бакалавра.

Голова ТМУ факультету транспортних засобів і технологій – Дьомін О.В. наполягає на необхідності створення фонду матеріальної допомоги для наукових відкриттів молодих учених.

Голова ТМУ ФЕКІ Славко О.Г. нагадала про необхідність займатися підготовкою до конкурсу студентських наукових робот тривалий проміжок часу, а не нашвидкуруч.

Голова ТМУ кафедри менеджменту факультету управління Семеніхіна В.В. висловила необхідність коригування кількості робіт, які відправляються до другого туру конкурсу згідно з наказом «Про порядок представлення наукових робіт...».

КрНУ