Головна>Новини
КрНУ

Новини

ФОРУМ першокурсників 2010
14.11.10

29 жовтня 2010 року у КНУ імені Михайла Остроградського відбувся Форум першокурсників, на якому були присутні понад 220 студентів перших курсів з різних факультетів.

Відкрила Форум відповідальна за наукову діяльність молодих учених к.пед.н., доц. Солошич І.О., яка доповіла про історію створення ТМУ, структуру і організацію роботи товариства.

Начальник НДЧ д.б.н., проф. Никифоров В.В. доповів про стан наукової діяльності в університеті та можливості публікації у фахових даннях та збірниках тез.

Декан економічного факультету, завідувач кафедри «Верстати та верстатні комплекси» д.т.н., проф. Саленко О.Ф. в розповів про перспективи розвитку інтегрованих технологій. Він зазначив, що в процесі життєдіяльності людина використовує природні, перероблювані матеріали та нові матеріали з функціонально-орієнтованими властивостями. До останніх належать і композити. Їх поділяють на конструкційні, різальні та композити спеціального призначення. Композиційні матеріали знайшли широке застосування в авіації біомедицині, автомобілебудуванні, точному машинобудуванні тощо. У процесі виготовлення виникають наступні проблеми: висока міцність не дозволяє виконувати обробку із мінімальними енергозатратами; анізотропія властивостей вимагає використання спеціальних прийомів; обробка традиційними методами призводить до зміни властивостей матеріалів. Вирішення цих проблем вимагає комбінування різноманітних методів впливу: штампування, контурне різання, контурне різання з обробкою кромок, лінійне 3-D формоутворення.

К.пед.н. Гордієнко М.Г. розповіла про наукові школи університету та зазначила, що студентська наукова діяльність повинна базуватися на бажанні, знаннях та ініціативності студента.

Заступник декана факультету природничих наук доц., к.т.н. Бахарєв В.С. наглядно на прикладі своєї роботи розповів про вибір проблематики та організацію досліджень молодих науковців та етапи виконання студентської наукової роботи.

Старш. викл. кафедри СПН Овчаренко О.І. надав інформацію про можливості наукового спілкування з молодими ученими інших країн на прикладі роботи Кременчуцької літньої екологічної школи.

К.т.н., доц.. Мартинов В.Л. у виступі мотивував на особистому прикладі роботи з першокурсниками до участі у Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт.

К.е.н. Бала В.В. доповів про пріоритетність та перспективність студентської наукової діяльності при цьому намагаючись розвіяти стереотипність про її неосяжність та складність. Зазначив, що наукова діяльність це в першу чергу шлях до самореалізації.

Заступник директора ІЕЕСУ асистент Резник І.В. розказав про наукові досягнення молодих учених ІЕЕСУ.

КрНУ