Головна>Новини
КрНУ

Новини

Науково-практичний семінар
08.12.10

   Психологічні аспекти навчання завжди перебувають у центрі уваги педагогів і психологів. Адже саме вони мають знайти відповіді на такі актуальні питання щодо того як зробити навчання найбільш ефективним і як сформувати в учнів стійку мотивацію до нього. Працюючи у цьому напрямі психологи і педагоги-практики дійшли висновку, що сучасне навчання потрібно вести на якісно новому рівні. Учень на уроці повинен не тільки опанувати певну суму знань, умінь та навичок, але навчитись їх використовувати як за певною схемою, так і в нових нестандартних умовах.

   Саме про все це і йшлося на регіональному науково-практичному семінарі «Прикладні аспекти роботи психолога в умовах сучасної загальноосвітньої школи», який нещодавно відбувся у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, що на Полтавщині. Захід був організований спільними зусиллями кафедри соціально-політичних наук університету та Кременчуцького міського науково-педагогічного центру за сприяння управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради. У роботі семінару взяли участь проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського В.В. Костін, начальник управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради Г.Ф. Москалик, головний редактор журналу «Практична психологія та соціальна робота» О.В. Губенко, редактор журналу «Обдарована дитина» Г.О. Колісник, викладачі університету, шкільні психологи міста та Кременчуцького району.

   На актуальності проведення такого заходу наголосив професор В.В. Костін, акцентувавши увагу на необхідності поєднання на регіональному рівні стійких взаємозв`язків у трикутнику освіта-наука-виробництво як бази прогресивного розвитку економіки нашої країни.

   Про можливості співпраці з метою консолідації зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу ланки «школа-університет» розповіла у своєму виступі доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри СПН університету Кременчука Т.Б. Поясок.

   Охарактеризувавши науково-практичний потенціал кафедри, вона зазначила , що за двадцять років її існування напрацьовано широку географію наукових зв`язків. Найбільш плідною є співпраця з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Київським гуманітарним університетом імені Б.Грінченка, Маріупольським гуманітарним університетом, Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди, Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Г.Короленка та іншими.

   Упродовж останніх років викладачі кафедри вигравали кілька міжнародних стипендій та грантів. Зокрема, викладачі кафедри Л.В. Герасименко та С.Г. Овчаренко пройшли стажування у Міжнародній гуманістичній школі Варшавського університету за напрямом «Автономія університету. Громадянське суспільство та місія вчителя». Протягом 2006 року кафедра була співорганізатором і партнером проекту «Школа зі школою» для учнів і студентів міст Кременчук та Сосновець (Польща). Проект отримав фінансування від Фонду «Ршкіасіа ЕсІикасуа сііа Оетокгаср -Рго£гат КІТА». 2010 року викладачі кафедри отримали грант Королівського посольства Норвегії в Україні, на кошти якого була організована літня екологічна школа.

   Викладачі кафедри займаються громадською, просвітницькою діяльністю, беруть участь у літніх та зимових школах з проблем молоді, виховання толерантності, формування громадянського суспільства, європейської та євроатлантичної інтеграції. Кафедра та лабораторія практичної психології і соціології активно проводять соціологічні дослідження на замовлення міської влади та підприємств. Зокрема, проведено дослідження: «Якість надання управлінських послуг суб`єктам малого та середнього бізнесу Кременчука», «Підприємницьке середовище Кременчука: проблеми та перспективи розвитку», “Рівень соціальної задоволеності мешканців міста щодо надання послуг і виконання управлінських функцій органами місцевого самоврядування». На замовлення міської влади розроблено методику критеріїв оцінювання та проведено рейтинг підприємців-учасників міського конкурсу «Підприємець року», а також комплексне психолого-соціологічне дослідження «Перспективи розвитку підприємницького середовища Кременчука».

   2008 року кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців за напрямом 6.030102 «Психологія», що спонукає активізувати творчі пошуки викладачів щодо якісної підготовки студентів-психологів. Поточного року відбувся 100-відсотковий набір на цю спеціальність. Студенти отримують як теоретичні знання, так і практичні вміння та навички. Зараз проводиться робота зі створення при кафедрі психологічної служби, у роботі якої згодом будуть задіяні і студенти-психологи старших курсів. У перспективі – відкриття аспірантури .

   Кандидат філософських наук, начальник управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради Г.Ф.Москалик зосередив увагу на проблемі професійного вибору учнівської молоді, зокрема, профілізації старшокласників і наповненості варіативної частини навчальних планів. Пошук шляхів розв`язання цієї проблеми зумовлює необхідність активізації співпраці навчальних закладів міста з науковцями університету, адже завданням сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення максимального розвитку здібностей кожної дитини.

   Розглянути деякі методи розвитку інтелектуальної обдарованості і навчально-пізнавальних здібностей школярів учасникам семінару запропонував кандидат психологічних наук О.В. Губенко, стимулюючи при цьому їхній розвиток творчого мислення практичними викладками. Стан науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми на основі публікацій журналу «Обдарована дитина» проаналізувала Г.О. Колісник.

   Як різновид сучасних методів роботи зі школярами була розглянута проектна діяльність кандидата педагогічних наук, доцента Л.В. Герасименко та старшого викладача кафедри СПН О.І. Овчаренка. Методика тренінгу з формування професійних намірів школярів була представлена кандидатом психологічних наук, доцентом Р.М., Білоус. Не секрет, що правильний і своєчасний вибір професії у шкільному віці удвічі зменшує плинність кадрів, на 10-15 % збільшує продуктивність праці та наполовину знижує вартість підготовки кадрів. У цілому більше 80% причин неефективної професійної діяльності прямо пов`язані з фізіологічними, психічними та соціальними особливостями працівників (за М.С. Корольчуком). Таким чином, суспільство має бути зацікавленим у можливості кожної людини ще під час навчання у школі визначитись у тій галузі трудової діяльності, де б вона змогла максимально проявити свої здібності. Постає питання щодо нових психологічних технологій, які дозволяють враховувати поетапність розвитку професійних намірів і вікові особливості учнів старших класів. Тож у якості прикладу було представлено методику профконсультативного тренінгу «Мій професійний вибір», яка забезпечує набуття старшокласниками умінь колективної співпраці, самостійності, зіставлення особистісних бажань, можливостей, умінь із потребами суспільного виробництва, реалістичного визначення цілей, прийняття важливих рішень, складання алгоритму альтернативного вибору, знаходження додаткових можливостей для переборення перешкод при розв`язанні проблемної ситуації, планування будь-якої діяльності. На закінчення була проведена одна із вправ даної методики та тест відомого дослідника Л.Б.Шнейдера на професійну ідентичність.

   Засоби запобігання маніпулятивному впливу на свідомість особистості продемонстрував старший викладач університету К.М. Слісенко.

   На завершення семінару відбувся обмін думками серед учасників стосовно нових напрямів психолого-педагогічної роботи. Усі вони зійшлися у висновку, що розбудова в Україні національної навчально-виховної системи, яка б відповідала реаліям сьогодення, можлива тільки на шляху інтегративного підходу як до означених вище моделей, так і до тих ідей, які пропонуються нині педагогами і психологами, як науковцями, так і практиками.


Організатор конференції Т.Б.Поясок - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-політичних наук Кременчуцького національного університету.

КрНУ