Головна>Новини
КрНУ

Новини

18.01.2011 р. відбувся семінар між бібліотекою КНУ імені Михайла Остроградського та бібліотеками міста
09.02.11
„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі”.

Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов`язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики. Саме бібліотека університету є тією творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої багато в чому залежить якість і зміст навчання та наукових досліджень.

Особливо роль і значення бібліотеки ВНЗ зростає у зв’язку з приєднанням України у 2005 році до країн, що підписали Болонську декларацію, відповідно до якої змінюється освітня парадигма від «системи, орієнтованої на викладача» до «системи, орієнтованої на студента». При цьому роль викладача зводиться до сприяння студенту у його самостійній роботі. Навантаження на бібліотечні структури збільшується, оскільки у програмах курсів навчальних дисциплін 50% навчальних годин відводиться на самостійну роботу студентів. Тож бібліотека університету сьогодні бере безпосередню участь в освітньому процесі, стає його складовою.

Поряд з новими напрямами роботи, які виникають у зв`язку з розширенням соціальної ролі університетської бібліотеки, існують і постійні завдання. Серед таких можна визначити співпрацю з бібліотеками загальноосвітніх шкіл. Саме тому 18 лютого цього року в університеті було проведено семінар „Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі”.

Під час проведення семінару висвітлювалися питання щодо історії розвитку нашого університету, спектру надаваних освітніх послуг, перевагами, які надає навчання в університеті порівняно з іншими ВНЗ нашого міста.

З умовами прийому випускників докладно познайомив відповідальний секретар приймальної комісії кандидат технічних наук, доцент Черненко С.М.. За ініціативи працівників приймальної комісії для учасників семінару було підготовлено теки з інформаційними матеріалами про роботу університету у рамках профорієнтаційної діяльності.

Під час відвідування електронної бібліотеки університету наші гості мали змогу самостійного попрацювати з електронним каталогом університету, оцінити переваги його використання у роботі. Слід зазначити, що робота над створенням цього каталогу тривала декілька місяців, і саме завдяки працівникам електронної бібліотеки (Мотолига О.М. та працівники довідково-бібліографічного відділу) наші студенти матимуть змогу швидко і оперативно отримати дані про ті джерела інформації, які знаходяться у фонді бібліотеки, їх кількість і місцезнаходження.

Завершення семінару відбулося у читальній залі №1, працівники якого познайомили присутніх з книжковим фондом, докладно розповіли про умови обслуговування користувачів.

На перспективу було визначено основні форми спільної роботи університетської бібліотеки з бібліотеками загальноосвітніх шкіл, а саме:
- систематичне проведення екскурсій по структурних підрозділах та знайомство з їхніми фондами;
- проведення бібліотечних уроків по роботі з загальним і електронним каталогами;
- організація обслуговування учнів старших класів, учасників міських і регіональних олімпіад у читальних залах університету;
- спільне проведення масових заходів тощо.

Сподіваємося, що саме такі заходи допоможуть нам випрацювати загальну лінію співпраці зі шкільними бібліотеками; дозволять забезпечити принцип наступності у навчанні і у підсумку підвищать рівень підготовки кваліфікованих кадрів; сприятимуть гармонійному та всебічному розвиткові студентської молоді – майбутньої української інтелігенції, яка буде гарантом національних інтересів у європейському та світовому співтоваристві.

Сорелова І.В.

КрНУ