Головна>Новини
КрНУ

Новини

Науково-практичний семінар «Роль юридичної клініки у професійній підготовці майбутніх юристів»
01.04.11

Науково-практичний семінар «Роль юридичної клініки у професійній підготовці майбутніх юристів»

25-26 березня 2011 року за ініціативою громадської організації "Молодіжний авангард Кременчука", Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, громадської організації "Об’єднана асоціація студентів-юристів Закарпаття", в рамках проекту «Юридична клініка» в м. Ужгород було проведено науково-практичний семінар на тему: «Роль юридичної клініки у професійній підготовці майбутніх юристів». Учасниками даного заходу поряд із господарями зустрічі - Ужгородським національним університетом стали делегації від Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького м. Київ.Учасники семінару біля юридичної клініки УжНУ


Засідання розпочалося із вступних слів заступника декана факультету професора Фазикоша В.Г., заступника Голови Закарпатської ОДА Громового А.О., а також начальника юридичного відділу Закарпатської обласної ради Ціцака В.В., які окреслили неабияке значення юридичної клініки у сфері надання безкоштовних юридичних послуг громадянам.

Продовжив розкриття тематики порядку денного В’ячеслав Бігун - науковий співробітник Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького, майбутній суддя Європейського Суду. Своєю змістовною доповіддю на тему: «Здійснення правосуддя: роль юридичних клінік(досвід порівняльної перспективи), якою надав чітку класифікацію юридичних клінік, специфіку їх діяльності за кордоном, наголосивши на проведенні диференціації за категоріями справ для їх більш ефективного вирішення, а також зосередив свою увагу на проблематиці клінічної допомоги в Україні,а саме:
- маргіналізації клінік;
- контроль за діяльністю студентів у клініці;
- конфлікт інтересів юридичних клінік і юристів-професіоналів;
- недостатнє використання судової практики;
- нехтування використанням мультиплікаційного ефекту (В. Бігун: «Клініки мають відбирати найбільш резонансні справи на кшталт штату Луїзіана, де спеціалізована юридична клініка з охорони нпс домоглася консервації японського проекту будівництва заводу з переробки пластмасу…..це дійсно безцінний досвід…».

На вирішення проблем спеціалізації юридичних клінік висловилась також кандидат юридичних наук, доцент Булецька С.Б., зупинивши особливу увагу на цивільних медичних справах як найбільш нерозвинених в правовій сфері, які на Закарпатті відсутні взагалі!!! Досить значна увага приділялася виробленню методики спілкування працівників клініки з обмежено дієздатними та недієздатними, паростки якого закладено в діяльності Ужгородського національного університету.

Як директор Центру нормотворчості при юридичному факультету УжНУ доцент Лазур Я.В. висловив ряд ініціатив по необхідності законодавчого вироблення статусу юридичних клінік та їх включення в систему Центрів по наданню безкоштовної юридичної допомоги. Справжній обмін практичним досвідом розпочався під час презентацій юридичних клінік, де представники регіонів України розкривали особливості своєї діяльності, наголошуючи на специфічних рисах притаманних окремим юридичним клінікам. Наприклад, Сумська юридична клініка «Правова допомога» орієнтується в більшості випадків на роботу із особами звільненими від місць позбавлення волі, що пояснюється географічним фактором та великою кількістю відповідних установ, з якими досить плідно співпрацюють працівники клініки.При цьому юридична клініка УжНУ доповіла про значну кількість виїзних консультацій, що пояснюється густо заселеністю Закарпатського регіону та переважанням сільського населення. Також клініка продемонструвала високий рівень введення інновацій та використання комп’ютерно-інформаційних технологій у вдосконаленні власної діяльності, створенням електронної бібліотеки при новоствореному сайті, «завдяки якій, - як зазначив консультант клініки Сільвіо Маріно,- сайт стане карманним помічником людини».

В свою чергу, Кременчуцька юридична клініка « Правозахист», підтримавши своїх колег із Ужгорода в напрямку розвитку Інтернет технології та перспективи віртуального розширення в наданні консультацій, поділилася і власними позитивними здобутками в організаційно-технічному забезпеченні своєї роботи. Так, завдяки фінансовій підтримці Відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні, клініка тепер може похизуватися проведенням довгоочікуваного Інтернету, введенням правової бази Ліга закон, створенням Інтернет - ресурсу для он-лайн консультацій, телефоном гарячої лінії та можливістю розвитку своєї діяльності в інформаційній сфері.По закінченню плідного обговорення всіх посталих проблем та перспектив у діяльності представлених юридичних клінік за круглим столом були підведені підсумки науково-практичного семінару шляхом розроблення конкретних пропозицій по вдосконаленню діяльності юридичних клінік в Україні, найбільш пріоритетні з яких:
- надання юридичним клінікам законодавчого закріплення( використовуючи досвід Російської Федерації);
- співпраця клінік, на базі якої можливе вироблення власних прецедентів по певним категоріям справ;
- введення спеціалізації юридичних клінік;
- відбір найбільш резонансних та складних справи для висвітлення їх у пресі;
- розширення зв’язків з клієнтом у мережі Інтернет;
- практикування постійних виїзних консультацій, пропагування юридичних знань, долаючи правовий нігілізм серед населення.Координатор проекту "Юридична клініка" А.Г. Маркевич та голова юридичної клініки «Правозахист» К. К. Пегза

КрНУ