Головна>Новини
КрНУ

Новини

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"
20.04.11

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
ХVІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів КНУ імені Михайла Остроградського
"Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства",
яка відбудеться у місті Кременчук (Україна) з 21 по 22 квітня 2011 р.


Напрямки роботи конференції:
- Геометричне моделювання технічних процесів.
- Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.
- Проблеми створення нових машин і технологій.
- Транспорт. Дорожні та будівельні машини.
- Фізичні процеси гірничого виробництва.
- Геодезія, землевпорядкування та кадастр.
- Екологічна безпека.
- Зміни клімату, виклики та реагування.
- Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.
- Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні.
- Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки.
- Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг.
- Соціально-політичні науки.
- Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов.

Контрольні дати

05.03.2011 – кінцевий термін подання матеріалів для участі в конференції;
21.04.2011
9.00-10.00 - реєстрація учасників – вестибюль навчального корпусу № 5 (б-р Пушкіна, 3, перший поверх);
10.00-12.00 - відкриття конференції, пленарне засідання - актова зала навчального корпусу № 5;
12.00-17.00 - робота секцій.
22.04.2011
10.00-13.00 - робота секцій;
13.30-14.00 - пленарне засідання, підбиття підсумків конференції, обговорення та прийняття рішення, закриття конференції – кон-ференц-зала навчального корпусу № 1.

Порядок оформлення участі в конференції
До участі в конференції запрошуються молоді вчені (віком до 35 років).
Перелік матеріалів, що надсилаються:
- заявка на участь у конференції відповідно до наведеної форми;
- тези доповіді (обсяг тез - до двох сторінок формату - А4, поля зліва, справа, зверху, знизу по 2 см, міжрядковий інтервал - одинарний).
Стиль НАЗВИ: шрифт Times New Roman 12 pt, напівжирний курсив, усі літери великі, без відступу, вирівнювання по центру, інтервал перед 6 pt, після 12 pt.
Стиль АВТОРІВ: розташування через рядок після назви тез, шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний курсив, без відступу, вирівнюван-ня з лівого боку. Ліворуч прізвище, потім - ініціали. За необхідності допускається розташову-вати по два прізвища в одному рядку. Повна назва організації з нового рядка з вирівнюван-ням ліворуч.
Стиль ТЕКСТУ ТЕЗ: через рядок після назви організації, шрифт Times New Roman, 12 pt, звичайний, абзац 1,25 см, вирівнювання по ширині, заборона переносів.
Стиль РИСУНКІВ: рисунки виконують у програмах Visio або Corol, вирівнювання по центру.
Стиль ФОРМУЛ: шрифт Times New Roman 12 pt, звичайний, вирівнювання по центру. Для редактора формул наступні параметри: великі, малі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші Times New Roman Cyr. Розмір звичайний 12 pt.
Стиль ТАБЛИЦЬ: великі таблиці розташову-ють подібно до рисунків.
Список ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: розташування через рядок після тексту тез.

Матеріали надсилаються на дискеті 3.5 та в роздрукованому вигляді (один примірник) на адресу оргкомітету, а також електронною поштою.
39600, Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
методично-організаційний відділ.
Е-mail: nauka_kdu@mail.ru

Для отримання матеріалів конференції необхідно сплатити кошти:
70 грн (без ПДВ) - для отримання збірника тез конференції;
друкування тез у збірнику – (одна сторінка формату А4) – 25 грн (без ПДВ).
Поштові витрати на відправку збірника тез доповідей сплачуються додатково.
Відшкодування витрат сплачувати за такими реквізитами:
Одержувач: ПП Щербатих О.В.
р/р 26007089800976
МФО 331854 ФІЛІЯ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" М.КРЕМЕНЧУК
ЕДРПОУ 2405209715
Призначення платежу: відшкодування витрат за видання тез доповідей на конференцію "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства" (ПІБ учасника, ВНЗ).

Витрати на проїзд, проживання та харчування здійснюються за власний рахунок учасників конференції.

З повагою, оргкомітет конференції.

КрНУ