Головна>Новини
КрНУ

Новини

Опубліковані нові видання
21.04.11
 

Електричні машини: підручник / М.В. Загірняк, Б.І. Невзлін. - 2-ге вид. переробл. і доповн. - К.: Знання, 2009. - 399 с.

 

 
 
Басов М.М., Дзюбан В.С., Загірняк М.В., Калінов А.П. Апарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ: Монографія. - Кременчук, ПП Щербатих О.В., 2010. - 256 с.
 
 
Валентина Підліснюк, Михайло Загірняк, Тетяна Стефановська. Зміни клімату: коротко про головне // За редакції Валентини Підліснюк. - Тлумачний посібник, Київ - Кременчук, Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. - 104 с.
 
 
Магнитные сепараторы. Проблемы проектирования: Монография / М.В. Загирняк, Ю.А. Бранспиз, И.А. Шведчикова; по общей ред. М.В. Загирняка. - К.: Техніка, 2011. - 224 с.
КрНУ