Головна>Новини
КрНУ

Новини

Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України"
19.09.11

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів "Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика", яка відбудеться у м. Донецьк 9-12 листопада 2011 р.

Тематичні напрямки конференції:

1. Механізми державного управління фінансовим ринком України.2. Вплив процесу глобалізації на розвиток фінансових механізмів в Україні.3. Удосконалення фінансових відносин підприємства.4. Бюджетні відносини в системі державного управління і місцевого самоврядування.5. Підвищення ефективності функціонування професійних учасників фінансового ринку України.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

План проведеня конференції

09.11.20119.00-11.00 ― заїзд та реєстрація учасників конференції11.00-13.00 ― відкриття конференції, пленарне засідання13.00-14.00 ― перерва (обід) 14.00-15.00 ― відвідування музею ДонДУУ15.00-18.00 ― вільний час18.00 ― вечірка у колі друзів (розважальний центр Ліверпуль чи Ред Лайн) 10.11.20119.00-10.00 ― сніданок10.00-13.00 ― секційні засідання13.00-14.00 ― перерва (обід) 14.00-16.00 ― продовження секційних засідань16.00-18.00 ― екскурсія по Донецьку (за бажанням)11.11.20119.00-10.00 ― сніданок13.30-14.00 ― підсумкове пленарне засідання конференції, обговорення резолюцій та рекомендацій13.00 ― від’їзд учасників

Умови участі Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2011 р. відправити:1. Заявку на участь у конференції за запропонованою формою.2. Тези або текст статті, оформленій відповідно до вимог ВАК України щодо фахових видань.3. Копію квитанції або платіжного доручення.За результатами роботи конференції планується випуск збірки тез доповідей (на початок конференції) та публікація статей у збірнику наукових праць (за бажанням учасника).

Вимоги щодо оформлення тез

Формат файлу – MS Word, формат аркушу – Ф4, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, рисунки – чорно-білі (згруповані), кількість сторінок – до 3 сторінок.НАЗВА ТЕЗ - посередині великими літерами (жирний); ПІБ автора і наукового керівника (для магістрів) з вказівкою наукового ступеня та вченого звання, назва навчального закладу (повністю) – по правому боку (курсив). Література – посередині (курсив). Текст тез подавати у друкованому вигляді (1 екземпляр) та на диску CD-R, а також надсилати електронною поштою за адресою konfer_fin@mail.ru. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею та номер обраного тематичного напряму конференції.

Оргвнесок, який буде використано на організацію конференції та видавництво збірки тез та статей:

- за прямою участю у роботі конференції – 250 грн.;- за заочною участю – 150 грн..Проживання учасники оплачують самостійно.Вартість публікації статті у збірнику наукових праць, який внесено до переліку фахових виань ВАК України – 15 грн. за 1 повну сторінку.Матеріали, оформлені з порушенням цих вимог, або без електронної версії, публікуватись не будуть.Реквізити внесення платежу:Асоціація випускників Донецької державної академії управлінняКод за ЕДРПОУ 26351748Назва банку Ворошилівське відділення ПУМБ в м. ДонецькМФО 335537 № п/рахунку 26003959968127Призначення платежу: на реалізацію статутної діяльності

З повагою, оргкомітет конференції.

КрНУ