Головна>Новини
КрНУ

Новини

Форум першокурсників 2011
31.10.11

27 жовтня 2011 року в КрНУ імені Михайла Остроградського відбувся Форум першокурсників, на якому були присутні більш ніж 100 студентів перших курсів різних факультетів.

Відкрила Форум відповідальна за наукову діяльність молодих учених к.пед.н., доц. Солошич І.О., яка розповіла про історію створення ТМУ, структуру і організацію роботи товариства.

Начальник НДЧ д.б.н., проф. Нікіфоров В.В. розповів про стан наукової діятельності в університеті та можливості публікації у фахових виданнях і збірниках тез.

Завідуючий кафедри Інформатики і вищої математики к.ф-м.н., проф. Ляшенко В.П. розповів про наукові напрями діяльності кафедри, про тематику випускних робіт студентів кафедри, про можливості виконання хоздоговірних тем і заключення контрактів із замовниками за темами наукової діяльності студентів, а також про працевлаштування та перспективи студентів кафедри.

К.т.н., доц. Сімонова А.А. виступила з доповіддю на тему «Керування процесом механічної обробки нано та субмікроскопічних металів для збереження вихідних властивостей заготовок».

Доклад Сакун Л.Н. був присвячений роли науки в учбовому процесі першокурсників (на прикладі студентів кафедри менеджменту).

Від факультета права і гуманітарних наук виступила Овчаренко С.Г., яка розповіла про те, що активна наукова діяльність протягом навчання в університеті дає можливість приймати участь у міжнародних проектах, міжнародних конференціях, школах і т.д. за рахунок приймаючої сторони, що є однією з мотивацій для заняття наукою. Також Овчаренко С.Г. розповіла про загальноприйняті правила оформлення заявок на міжнародні проекти і гранти.

КрНУ