Головна>Новини
КрНУ

Новини

Cемінар «Якщо ти робиш перші кроки в науці»
09.12.11

В КрНУ відбувся семінар «Якщо ти робиш перші кроки в науці», на якому виступив з доповіддю д.т.н., проф. Саленко О.Ф. з темою «Особливості маґістерських програм кафедри ПОМФТО у руслі пріорітетних напрямків досліджень України».

Зазначено, що до пріорітетних напрямків наукових досліджень належать: авіація і космонавтика; технології генної інженерії; медицина і біомеханіка; нові матеріали; енергозбереження і нові джерела енергії; нові ефекти і явища в обробних технологіях.

Основні ознаки сучасних високих технологій: наукоємність; системність; моделювання; функціональне забезпечення властивостей виробів на макро- та мікрорівнях; комп’ютерне технологічне середовище; сталість та надійність; екологічна чистота; енергозаощадження.

Засади, на яких працює кафедра ПОМФТО

1. Магістерська підготовка (організована на кафедрі, що має висококваліфікований науково-педагогічний потенціал, сучасну лабораторну і науково-дослідну матеріально-технічну базу та здійснює науково-дослідну роботу з актуальних наукових і прикладних проблем).

2. Підготовка кандидатів наук за профілем наукової діяльності кафедри. Нині в аспірантурі кафедри навчаються 6 осіб, які виконують дослідження у рамках висвітленої тематики.

3. Підготовка докторів наук. Тематика: «Розвиток теорії руйнування потужними потоками енергії», наноконструювання та керування властивостями поверхневого шару методами лазерно-гідродинамічного впливу».

Матеріальна база кафедри

1. Лабораторія растрової електронної мікроскопії та енергодисперсійного мікроаналізу

2. Лабораторія лазерно-струминних методів обробки матеріалів

3. Магістерська з встановленими графічними платформами під ліцензійне програмне забезпечення фірми DELCAM.

Наприкінці семінару всі бажаючі були запрошені до співробітництва.

Товариство молодих учених

КрНУ