Головна>Новини
КрНУ

Новини

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства».
28.02.12
24–25 лютого 2012 року у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства».

Метою конференції було визначення психолого-педагогічних та політичних проблем в Україні та оптимальних шляхів їх вирішення; створення в університеті регіонального координаційного центру наукових розробок з психолого-педагогічної та політичної проблематики; встановлення нових контактів і співробітництва з фахівцями інших навчальних закладів.

У конференції взяли участь представники вищих, середньо-спеціальних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл України: Маріупольський державний університет, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Миколаївський державний аграрний університет, Київський національний лінгвістиний університет, Вінницький національний аграрний університет, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ), Київський університет імені Бориса Грінченка, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, ІПООД НАПН України (м. Київ), Кременчуцькі ЗОШ № 1, 8, 12, 23, Кременчуцький колегіум № 25 та ін.

Конференція проводилась за чотирма тематичними напрямами: освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти; психологічні аспекти розвитку особистості; проблеми трансформаційних процесів українського суспільства у політичному вимірі; соціально-економічний розвиток України: історичний аспект.

Оргкомітет висловлює щиру подяку науковцям Київського університету імені Бориса Грінченка на чолі з д.пед.н., професором, завідувачем науково-дослідної лабораторії освітології, членом-кореспондентом НАПН України С. О. Сисоєвою, Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук в особі к.псих.н., зав. відділом профорієнтації та психології професійного розвитку Ігнатович О. М. та наукового співробітника, к.псих.н. Мерзлякової О. Л., головному редакторові журналу «Практична психологія та соціальна робота», к.псих.н. О. В. Губенко, завідувачу Центром психологічних служб виконавчого комітету Кременчуцької міськради Сироті Л. В.
КрНУ