Головна>Новини
КрНУ

Новини

I Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми і перспективи».
15.03.12
14–15 березня 2012 року у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулась I Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми і перспективи». Мета конференції полягала в теоретичному узагальненні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій з проблем управління сталим розвитком в умовах інтеграційних та глобалізаційних змін; встановленні нових контактів і співробітництва з фахівцями інших навчальних закладів.

Конференція пройшла в атмосфері плідної співпраці між науковцями і студентами нашого університету та представниками ВНЗ України: Львівського національного університету, Харківського автомобільно-дорожнього інституту, Донецького національного технічного університету, Черкаського інституту банківської справи БС НБУ, Національної академії державного управління при Президентові України та ін.

В роботі конференції брали участь також представники із Росії, Чехії та Словаччини. Конференція проводилась за шістьма тематичними напрямами: організаційно-економічне забезпечення системи управління конкурентоспроможністю підприємств; сучасні напрями розвитку управління персоналом у системі менеджменту організації; управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки; методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземної мови на сучасному етапі; комунікативні, лінгвокультурологічні, когнітивно-прагматичні й перекладацькі проблеми мовознавства; управління сталим розвитком. Було заслухано дві пленарні та близько сорока секційних доповідей.

КрНУ