Головна>Новини
КрНУ

Новини

Результати проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю „Електричні машини та апарати”
10.04.12
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2011/2012 н.р.” від 13.10.2011р. №1187 на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського проводився II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю „Електричні машини та апарати”.

Цього року на конкурс було подано 121 студентську наукову роботу, представлені студентами 17 вищих навчальних закладів України. Роботи традиційно приймались за трьома затвердженими науковими напрямками:
1. Використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах:
- нові технології, матеріали та обладнання в електромеханіці та електротехніці;
- інформаційні технології та інтелектуальні системи в електричних машинах та апаратах;

2. Теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів:
- проектування, конструювання та розрахунки електричних машин та апаратів;
- моделювання та оптимізація в електричних машинах та апаратах.

3. Експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів:
- лабораторне обладнання для дослідження електричних машин та апаратів;
- випробування та експлуатація електричних машин та апаратів;
- ефективність та надійність електричних машин та апаратів.

Фінальну частину конкурсу у вигляді підсумкової науково-практичної конференції було проведено 28-30 березня 2012 р. На ній представили свої роботи 32 студенти з 15 вищих навчальних закладів.

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визначити претендентами на переможців Конкурсу та нагородити:

Дипломом І ступеня
Прізвище, ім’я та по батькові студента Тема роботи Прізвище, ім’я, по батькові, посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу
Використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах
Новікова Марія Миколаївна Структурне передбачення та інноваційний синтез нового покоління електромеханічних дезінтеграторів для виробництва нанопорошкових матеріалів Шинкаренко Василь Федорович, завідувач кафедри електромеханіки Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”
Барильник Олег Іванович Принцип організації чисельного розрахунку магнітного поля турбогенератора у режимі навантаження при заданих вихідних параметрах Мілих Володимир Іванович, завідувач кафедри „Електричні машини” Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів
Гаєвська Наталія Олександрівна Оптимізація головних розмірів вентильно-індукторного двигуна для рудничного електровоза Галайко Лідія Петрівна, доцент кафедри електричних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Бистровський Олександр Сергійович Ідентифікація основних параметрів вентильно-індукторних електродвигунів Онищенко Олег Анатолійович, професор кафедри електротехніки та електронних пристроїв Одеська державна академія холоду
Експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів
Бомбик Вадим Сергійович Діагностування прискорювача трамвая Розводюк Михайло Петрович, доц. кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницький національний технічний університет
Сьомка Олександр Олександрович, Москаленко Олена Миколаївна Результати промислової апробації системи автоматичного локального тестування осердь статорів Прус В’ячеслав В’ячеславович, доцент кафедри електричних машин та апаратів Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Дипломом IІ ступеня
Прізвище, ім’я та по батькові студента Тема роботи Прізвище, ім’я, по батькові, посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу
Використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах
Ольховський Анатолій Миколайович Система взаємопов’язаних просторових та часових співвідношень електромагнітних величин при чисельних розрахунках магнітних полів у турбогенераторі Мілих Володимир Іванович,завідувач кафедри „Електричні машини” Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Пономарев Євген Сергійович,Тесля Юрій Андрійович Розробка програмно-апаратного забезпечення інтелектуальної освітлювальної установки зовнішнього освітлення з використанням альтернативних джерел енергії Дяченко Михайло Дмитрович, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств Приазовський державний технічний університет
Ковригін Олег Олексанрович Автоматизація процесів в ГПА Толбатов Володимир Аронович, доцент кафедри комп’ютерних наук Сумський державний університет
Теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів
Левонюк Віталій Романович, Дубів Юрій Васильович Математичне моделювання електромагнітних процесів вентильної системи збудження синхронного генератора Василів Карл Миколайович, завідувач кафедри електротехнічних систем, Дробот Іван Михайлович, ст. викладач кафедри електротехнічних систем Львівський національний аграрний університет
Піпіч Максим Валентинович Тепловий розрахунок обмотки статора двигуна постійного струму для обертальної печі методом кінцевих елементів Галайко Лідія Петрівна, доцент кафедри електричних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Матющенко Олександр Володимирович Оптимізація трьохфазного уніфікованого вентильного двигуна з постійними магнітами із псевдо U-подібною конструкцією статора Римша Віталій Вікторович, професор кафедри електричних машин Одеський національний політехнічний університет
Експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів
Бартецький Андрій Анатолійович Методи та засоби діагностування масляних високовольтних вимикачів Грабко Володимир Віталійович, ректор, завідувач кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницький національний технічний університет
Скриль В`ячеслав Володимирович Оптимальне проектування та САПР-комплекс енергозберігаючого шнекового сушильного апарата для промислової обробки сипучих матеріалів Плюгін Владислав Євгенович, доцент кафедри електричних машин та апаратів Донбаський державний технічний університет
Лобода Антон Валерійович Підвищення надійності роботи силових трансформаторів шляхом запровадження діагностичного моніторингу Плєшков Петро Григорович, завідувач кафедри електротехнічних систем Котиш Андрій Іванович, доцент кафедри електротехнічних систем Кіровоградський національний технічний університет

Дипломом IІI ступеня
Прізвище, ім’я та по батькові студента Тема роботи Прізвище, ім’я, по батькові, посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу
Використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах
Блощицина Вікторія Володимирівна Дослідження асинхронних двигунів із гвинтовою проточкою трикутного перерізу на циліндричній поверхні ротора Качура Олексій Вікторович, доцент кафедри електротехніки та електротехнологій Дніпродзержинський державний технічний університет
Кушнір Микола Валентинович Чисельне моделювання електромагнітного поля поліфункціонального електромеханічного перетворювача з порожнистим перфорованим ротором Заблодський Микола Миколайович, проректор з наукової роботи, професор кафедри електричних машин та апаратів Донбаський державний технічний університет
Скачков Дмитро Андрійович Підвищення енергоефективності енергоекономічних будівель за рахунок оптимізації пропорцій блокованих будівель шестигранної форми в плані з урахуванням додаткових факторів Мартинов В’ячеслав Леонідович, завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Яловець Микола Едуардович Використання вібрацій конструкцій для видобутку електроенергії, необхідної для роботи сенсорів Дяченко Михайло Дмитрович, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств Приазовський державний технічний університет
Теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів
Жаботін Максим Анатолійович Обґрунтування параметрів та удосконалення конструкції системи ізоляції вибухозахищених електродвигунів Ткачук Олександр Миколайович, старший викладач кафедри гірничо-заводського транспорту та логістики Донецький національний технічний університет
Чернова Євгенія Олександрівна Дослідження електромагнітної сумісності перетворювачів частоти і електричних машин Плєшков Сергій Петрович, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів Кіровоградський національний технічний університет
Тимошенко Максим Станіславович Цільові функції залежностей масо-вартісних і енергетичних показників від геометричних співвідношень магнітної системи трифазного трансформатора з пересічними утворюючими плоскостями і з’єднанням стрижнів за схемою «трикутник» Плахтир Олег Олегович, доцент кафедри енергетики аграрного виробництва Миколаївський державний аграрний університет
Шніцар Віталій Валерійович Автоматизована система дослідження електромеханічних процесів у вентильному реактивному двигуні Ткачук Василь Іванович завідувач кафедри „Електричні машини і апарати” Національний університет «Львівська політехніка»
Кислий Олександр Олександрович Двошвидкісні полюсоперемикаючі обмотки для механізованого укладання Белікова Людмила Яківна, доцент кафедри електричних машин Одеський національний політехнічний університет
Експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів
Місяць Олександр В’ячеславович Методи і засоби технічної діагностики розрядників Ковальчук Венедикт Петрович, асистент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницький національний технічний університет
Барашкіна Вероніка Ігорівна Отримання надкритичних режимів помолу матеріалів у шарових млинах Шрамко Юрій Юрійович, старший викладач кафедри електротехніки та електротехнологій Дніпродзержинський державний технічний університет
Ганьшина Марія В’ячеславівна Діагностика пошкоджень обмоток роторів асинхронних двигунів Ромашихіна Жанна Іванівна, асистент кафедри систем автоматичного управління та електропривода Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Шевцов Сергій Васильович Дослідження енергоспоживання приводного синхронного двигуна рудопомольного млина при змінних режимах його роботи Сокур Микола Іванович, завідувач кафедри маркетингу Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Єрмолаєв Віктор Володимирович Дослідження віброакустичних процесів у регульованих асинхронних двигунах Петрушин Віктор Сергійович, завідувач кафедри електричних машин Одеський національний політехнічний університет


На пленарному засіданні

Засідання секції

Нагородження переможців

Учасники конференції

Галузева конкурсна комісія

Оргкомітет конкурсу

КрНУ