Головна>Новини
КрНУ

Новини

ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»
06.05.12

26 – 27 квітня 2012 р. в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».

Метою конференції було залучення студентства до наукової діяльності; обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи; стимулювання творчої діяльності молодих науковців; ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці.

Географія і кількість учасників конференції зростає з кожним роком.
Для участі в конференції заявлено 541 доповідь, у тому числі 145 доповідей з 26 вищих навчальних закладів (установ) зарубіжжя та України, представники Малої академії наук: George Brown College (Toronto, Canada); College of European and Regional Studies; Czech Republic; Южно-Российский Государственный Технический Университет (Новочеркасский Политехнический Институт); Університет Матея Бела (Словацька республіка); Технічний державний університет шляхів сполучення (Китайська народна республіка); Народна академія ім. Яна Гуса (Чеська республіка); Вітебський державний університет ім. П.М. Машерова (Білорусь); Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Мелеузе, Российская Федерация, Республика Башкортостан; Керченский экономико-гуманитарный институт Таврического национального университета им. В.И. Вернадского; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Дніпродзержинський державний технічний університет; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; Таврійський державний агротехнологічний університет; Кіровоградський національний технічний університет; Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка; Національний університет Києво-Могилянська Академія; ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана" Університету банківської справи Національного банку України, м. Київ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет, м. Київ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Кременчуцький Інститут Дніпропетровського Університету ім. А. Нобеля; Українська інженерно-педагогічна академія; ВАТ «Полтавський ГЗК», м. Комсомольськ; Кременчуцька ЗОШ I-III ступенів № 31; Кременчуцький ліцей №11; Кременчуцький ліцей №4.

На пленарному засіданні конференції зареєстровано 492 учасника.
Під час конференції з вітальним словом до учасників конференції виступили: голова програмного комітету, ректор КрНУ імені Михайла Остроградського Загірняк М.В.; проректор з наукової Луговой А.В.; голова делегації університету імені Матея Бела, заступник декана факультету природничих наук Дримал М., м. Банська-Бистриця, Словацька Республіка, голова делегації Южно-Російського державного технічного університету (Новочеркаський політехнічний інститут), член-кореспондент Міжнародної академії науки і практики організації виробництва, професор Напхоненко Н.В., м. Новочеркаськ, Російська Федерація, голова делегації філіалу Московського державного університету технологій і управління імені К.Г. Розумовського, Братишко Н.П., м. Мелеуз, Республіка Башкортостан.

На пленарному засіданні виступили: д.т.н., проф. Саленко О.Ф. з доповіддю “Лазерні технології: реалії впровадження КрНУ імені Михайла Остроградського”; керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих учених к.п.н., доц. Солошич І.О. з доповіддю “Досвід, шляхи та перспективи розвитку наукової діяльності студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ імені Михайла Остроградського.

26-27 квітня проходила робота конференції за такими науковими напрямами: геометричне моделювання технічних процесів; комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології; проблеми створення нових машин і технологій; фізичні процеси гірничого виробництва; транспорт, дорожні та будівельні машини; матеріалознавство; геодезія, землевпорядкування та кадастр; екологічна безпека; зміни клімату, виклики та реагування; управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки; механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні; проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки; бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг; соціально-політичні науки; проблеми мовознавства та викладання іноземних мов; інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання.

27 квітня у конференц-залі навчального корпусу № 1 відбулося закриття конференції, на якому виступили голови та секретарі секцій, було проведено підбиття підсумків та прийняття рішення конференції, визначені кращі доповіді за секціями.
Конференція пройшла в атмосфері плідної співпраці між молодими науковцями.
За результати конференції опубліковано збірник наукових праць.

Оргкомітет конференції

КрНУ