Головна>Новини
КрНУ

Новини

Результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом “Електромеханіка”
11.05.12

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1324 від 18.11.2011 р. "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року" на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 18-20 квітня 2012 року проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом “Електромеханіка”.

Цього року в олімпіаді взяли участь 50 студентів, які представляли 14 вищих навчальних закладів України, що здійснюють підготовку за напрямом “Електромеханіка”.

У перший день олімпіади учасникам було запропоновано задачі теоретичного туру, які розв’язувались письмово, а на другий день – практичного туру, розв’язання яких передбачало використання ЕОМ. Усі задачі були не пов’язані між собою та мали рейтингову систему оцінки.

Конкурсні завдання, які були запропоновані на олімпіаді, охоплювали основні положення наступних фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки фахівців за напрямом "Електромеханіка":

- Електричні машини;

- Теорія автоматичного керуванн;

- Прикладна механік;

- Системи керування електроприводо;

- Теорія електропривод;

- Моделювання електромеханічних систе;

- Силова промислова технік;

- Методи моделювання та оптимізації.

Основні показники, за якими оцінювалась повнота розв’язання задач конкурсного завдання:

-     знання теоретичного матеріалу;

-     виділення основних та побічних показників при аналізі запропонованої системи;

-     якість розрахунків;

-     обґрунтування прийнятого методу рішення конкурсного завдання;

-     супроводженість розрахунків графічним матеріалом;

-     аналіз режиму роботи схем;

-     визначення початкових та кінцевих умов;

-     складання математичного опису запропонованої системи;

-     моделювання на ЕОМ динамічних режимів роботи.

При оцінці робіт учасників було визнане за необхідне враховувати також оригінальність методу розв’язання завдань.

Конкурсні завдання, запропоновані для розв’язання, були орієнтовані на студентів 4-го курсу ВНЗ, для яких повний термін навчання за спеціальністю не перевищує 5,5 років.

Більшість студентів, які брали участь в олімпіаді, показали високий рівень підготовки з дисциплін, на основі яких були складено конкурсні завдання.

На підставі аналізу конкурсних робіт учасників журі олімпіади вирішило визначити претендентами на переможців в особовому заліку олімпіади та нагородити:

 

Місце

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

(згідно паспортних даних)

Повна назва вищого навчального закладу

Перше

1. Суботін Віктор Володимирович

Одеський національний політехнічний університет

Друге

1. Ільченко Станіслав Олегович

Дніпропетровський національний гірничий університет

2. Рочняк Дмитро Сергійович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

3. Хребтов Євген Олегович

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Трете

1. Хухрянський Сергій Володимирович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

2. Заїченко Олександр Миколайович

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

3. Ракуль Ігор Олександрович

Криворізький національний університет

4. Московець Павло Андрійович

Донецький національний технічний університет

5. Межевський Дмитро Володимирович

Запорізький національний технічний університет

6. Муравцов Сергій Володимирович

Донбаський державний технічний університет

 

Командний залік проводився за результатами порівняння середнього балу двох кращих учасників від ВНЗ. У ньому взяли участь практично усі навчальні заклади, представлені на ІІ етапі Олімпіади. Перше місце виборола команда Дніпропетровського національного гірничого університету, на другому та третьому відповідно команди Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут” та Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

 

Команда Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

 

Обговорення системи оцінювання конкурсних завдань членами журі олімпіади

 

 

Переможців нагороджував директор Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління, д.т.н., професор Чорний О.П.

 

  

 

Призери олімпіади – Хребтов Євген Олегович та Зінченко Олександр Миколайович, студенти групи ЕМХ-08-3 Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

 

Оргкомітет олімпіади

КрНУ