Головна>Новини
КрНУ

Новини

Загальні збори Товариства студентів, аспірантів та молодих учених
03.10.12

02.10.2012 р. в КрНУ відбулися загальні збори Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ), у яких узяли участь голови інститутських, факультетських і кафедральних товариств.

Розпочалися збори з привітання проректора з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті к.т.н., доц. Сергієнко С.А., який визначив організацію наукової роботи зі студентами в КрНУ, як важливий чинник ефективності професійної підготовки фахівців з вищою освітою.

Присутні заслухали доповідь керівника науковою діяльністю ТСАМУ к.пед.н., доц. І.О. Солошич «Про наукову діяльність ТСАМУ за 2011/2012 н.р.».

Солошич І.О. зауважила на введенні документації (протоколів засідань кафедральних та факультетських ТСАМУ) протягом року, виділила основні напрямки організації та проведення ХХ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».

На засіданні було затверджено план роботи ТСАМУ на 2012/2013 н. р. й обрано Раду Товариства.

Головою Ради ТСАМУ обрано Збиранник О.М., заступником голови – Сакун О.А., відповідальною за зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації – Славко О.Г., членами Ради – Зачепу Ю.В., Василенко Д.П., Ховрак І.В., Кухаренко Д.Ю., Гноєву І.М., Холодного В.Ю., та інших.

Під час виступів голови інститутських, факультетських і кафедральних ТСАМУ запропонували напрями і заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи молодих учених у межах програми «Студентська наука».

Заступник директора Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління к.т.н., доц. Перехрест А.Л. вважає за необхідне мотивувати майбутніх науковців картою підтримки бакалавра, проводити онлайн-конференції в університеті і побажав отримувати більше грантів на наукові розробки.

Голова ТСАМУ факультету економіки і управління Збиранник О.М. запропонувала проводити спільні тематично-інформаційні семінари з іншими факультетами нашого університету, регіональні молодіжні науково-практичні конференції, в якій будуть брати участь учні ліцеїв, шкіл, технікумів міст нашого регіону. І ще раз наголосила активно залучати кураторів груп на початку роботи зі студентами перших курсів, створювати тематичні наукові гуртки.

Голова ТСАМУ факультету права, гуманітарних і соціальних наук – Василенко Д.П. запропонувала: більш активно залучати студентів до web та online конференцій, оскільки за ними майбутнє; створити університетську розсилку з інформацією про конкурси і конференції.

Голова ТСАМУ факультету природничих наук Сакун О.А. вважає, що необхідно інтенсифікувати роботу викладачів зі студентами починаючи з першого курсу.

Керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих учених к.пед.н., доц. Солошич І.О.,

Голова Ради Товариства студентів, аспірантів та молодих учених Збиранник О.М.

КрНУ