Головна>Новини
КрНУ

Новини

ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми екологічної безпеки”
05.10.12

3-5 жовтня 2012 р. в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулась ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми екологічної безпеки” (посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію № 705 від 11 жовтня 2011 р.).

Серед організаторів конференції: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Муромський інститут Володимирського державного університету (Російська Федерація), Університет Матея Бела, Банська Бистриця (Словацька Республіка).

Тематичні напрями роботи конференції: управління реґіональною екологічною безпекою; охорона гідросфери від антропогенного впливу; проблеми поводження з відходами.

Для участі в конференції заявлено 81 доповідь з 37 вищих навчальних закладів (установ) зарубіжжя та України. Стосовно представників зарубіжних країн були учасники та представлені доповіді з: Matej Bel University, Slovakia; Sweden, Stockholm; Opole University, Poland; Hamburg Germany; Туркменістану; Габону; Йорданії; Prague, Czech Republic.

3.05.2012 о 10.00 під час пленарного засідання було заслухано 4 доповіді з актуальних проблем екологічної безпеки.

Декан факультету природничих наук, завідувач кафедри ЕБтаОП, д.т.н., професор Шмандій В. М. висвітлив концептуальні аспекти підготовки фахівців вищої кваліфікації з екологічної безпеки.

Професор Хмельницького національного університету д.т.н. Крайнов І. П. доповів про стан розробки технічних регламентів поводження з небезпечними відходами в Україні.

Голова підкомітету поводження з відходами Верховної Ради України Шаго Є. П. звернув увагу на недосконалість термінології в Законі України «Про відходи» та проблеми з технічного регулювання управління відходами в Україні.

Декан літакобудівного факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» д.т.н., проф. Кобрін В. М. охарактеризував шліхи вирішення проблем утилізації ракетного палива.

Старший науковий співробітник Кременчуцького краєзнавчого музею Ігнатенко О.О. доповів про суть вчення В.І. Вернадського про біосферу та його зв’язок з проблемою екологічної безпеки, особливо з здоров’ям людини та її популяції.

Після закінчення роботи по секціям учасники конференції вирушили теплоходом по акваторії регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні», де продовжили обговорення проблем екологічної безпеки.

5 жовтня 2012 р. на заключному засіданні було прийнято рішення конференції щодо актуальних напрямків екологічної безпеки, яке направлено у владні структури, в тому числі особисто передані голові підкомітету поводження з відходами Верховної Ради України.

КрНУ