Головна>Новини
КрНУ

Новини

Результати роботи ІІ науково-методичного семінару «Інформаційні технологів в навчальному процесі»
27.12.12
22 грудня 2012 року на базі Інституту електромеханіки, енергоресурсозбереження та систем управління відбувся ІІ науково-методичний семінар «Інформаційні технологів в навчальному процесі» (ІТЕ-2012). Співорганізатором даного заходу був Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
До участі у семінарі були запрошені 24 ВНЗ-партнери, 2 спеціалізовані науково-виробничі підприємства, 13 державних навчальних заклади ІІ-ІІІ рівнів акредитації.

Робота семінару транслювалася у відкритому доступі в Інтернеті за адресою: http://www.kdu.edu.ua/saue/seminar.html. Це дало змогу долучитися до участі у семінарі партнерів із інших міс України та зарубіжжя, а саме: Вінниці, Кривого Рогу, Харкова, Одеси, Дніпродзержинська, Алмати (Казахстан), Караганди (Казахстан) тощо.

Відкрив семінар та привітав учасників його голова, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор КрНУ імені Михайла Остроградського, д.т.н., професор Загірняк М.В.
У ході роботи семінару було заслухано чотири доповіді.
Директор ІЕЕСУ КрНУ ім. Михайла Остроградського, д.т.н., проф. Чорний О.П. виступив із доповіддю на тему «Комплекс віртуальних лабораторних стендів із навчальної дисципліни «Теорія електроприводу» у який представив ретроспективу створення Віртуальних лабораторних комплексів (ВЛК) в університеті – як багатопланових технологій якісної підготовки студентів у галузі електромеханіки, автоматизації та управління.
А, також, навів приклади реалізації ВЛК, які у залежності від завдань що вирішують студенти, магістранти чи аспіранти, розділені на дві групи: ВЛК-тренажери та ВЛК-дослідницькі.

Професор Чорний О.П. відзначив, що створеним ВЛК передували суттєві дослідницькі роботи які виконувались колективом науковців, наприклад асистентом Кравцем О.М. розроблено інструмент, який по суті є технологією, вже не створення, а конструювання ВЛК. Підтвердженням цього є те, що у 2011 році проект «Універсальний програмний модуль для створення віртуальних моделей динамічних об`єктів» взяв участь у конкурсі «Алгоритми користувачів LabVIEW для промисловості і науки». За кількістю переглядів та звернень потрапив до трійки кращих (http://www.labview.ru/products/324/).

Шапо В.Ф. к.т.н., доцент, адміністратор системи дистанційного навчання Одеської національної морської академії виступив із доповіддю на тему «Впровадження системи дистанційного доступу до навчально-методичних матеріалів у Одеській національній морській академії» у якій навів огляд типів програмного забезпечення яке використовується для побудови системи дистанційного навчання (СДН) та задачі і проблеми які вирішувала саме ОНМА при створенні своєї СДН.
Користуючись можливістю доступу до Інтернету доцент Шапо В.Ф. продемонстрував учасникам семінару роботу системи дистанційного навчання як режимі звичайного користувача, так і у режимі адміністратора.

Лисенко Т.І., викладач обласного ліцею-інтернату для обдарованої молоді при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С. Макаренка виступила із доповіддю про співпраця кафедри «Системи автоматичного управління і електропривод» КрНУ ім. Михайла Остроградського та ліцеєм-інтернатом.
Доповідачка наголосила на необхідності та продуктивності такої співпраця як для ліцею так і для університету, про це свідчать отримані учнями призові місця на обласних та Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт МАН України, керівниками яких були викладачі університету.
Подальша співпраця, на думку обох сторін, має наступні перспективи:
- подальша участь у конкурсах МАН України;
- публікації ліцеїстів у збірнику матеріалів наукової конференції університету;
- підготовка курсових робіт студентами КрНУ за результатами спільної діяльності по підготовці до олімпіад з робототехніки;
- вступ до КрНУ випускників ліцею, у тому числі учасників Всесвітньої олімпіади із робототехніки;
- реалізація принципу безперервної освіти: ліцей – ВНЗ.

Заступник директора ІЕЕСУ к.т.н., доцент Перекрест А.Л. виступив із доповіддю на тему «Лабораторний практикум з віддаленим керуванням електротехнічним обладнанням».
Лабораторне обладнання та програмно-методичні засоби навчальних стендів які розроблені викладачами кафедри САУЕ дозволяють, за індивідуальним завданням, вибирати об`єкт вивчення із безлічі альтернатив, налаштовувати його параметри, конфігурувати задану схему і режими проведення експерименту, обробляти результати експерименту і проводити їх строгу математичну оцінку. У якості програмної платформи для реалізації керуючого інтерфейсу користувача КСК стендом обрано LabView. Для обміну даними використовується програмне забезпечення для віддаленого доступу до персонального комп’ютеру КСК стенду: Remote Desktop Connection, TeamViewer, Lite Manager, Ammyy Admin, Radmin – доступ через Інтернет до будь-якого віддаленого комп`ютера повз брандмауери, або – класична система з центральним сервером.
Доцент Перекрест А.Л. навів приклади реалізації віддаленого керування лабораторними практикумами:
Приклад I – керування електромеханічними системами №№ 1 - 6.
Приклад II – керування системою вентиляції навчальної лабораторії.
Приклад III – керування індивідуальним тепловим пунктом навчального корпусу № 2.
Приклад IV – керування роботом-маніпулятором.
Приклад V – дослідження схем на операційних підсилювачах.
Приклад VI – дослідження керуючих обчислювальних машин.
Приклад VII – автоматизована система відеоспостереження лабораторій.
Після пленарного засідання учасникам семінару була організована екскурсія по лабораторіях кафедри САУЕ (ауд. 1110, 2105).

Беручі до уваги значні наукові доробки авторського колективу (керівник: проф. Чорний О.П.) та Всеукраїнське визнання, яке підтверджене високими нагородами на Міжнародних спеціалізованих виставках, ІЕЕСУ є лідером у створенні віртуального надійного дослідницького обладнання і впровадження його у навчальний процес – це стало підґрунтям для заснування наукового видання яке охоплює не лише технічні аспекти даного напрямку, а і педагогічні та інформаційні технології. Тому на семінарі відбулася презентація електронного науково-практичного журналу «Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах» засновником якого є ІЕЕСУ КрНУ, наукові рубрики якого охоплюють результати досліджень з питань розвитку інформаційно-комунікаційні технології в освіті, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.
Загалом, у роботі семінару (очно) прийняла участь 61 особа, із них: 4 доктори технічних наук, 14 кандидатів технічних наук, 12 аспірантів, 31 викладач (фахівець) навчальних закладів.

Результати роботи семінару будуть оприлюднені у електронному науково-практичному журналі «Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах» а також фаховому науково-виробничому журналі «Електромеханічні і енергозберігаючі системи».
Враховуючи вищезазначене ІІ науково-методичний семінар «Інформаційні технології в навчальному процесі» повністю виконав поставлену мету, а саме: висвітлення та обмін новітніми, зокрема, інформаційними технологіями навчання, методами проведення лабораторних та практичних завдань, науковими і методичними доробками, які можуть бути використані для ефективної підготовки висококваліфікованих фахівців, сприяння зміцненню зв`язків між навчальними закладами.
Під час закриття заходу його учасники наголосили, що під час роботи семінару отримані наступні результати:
- здійснено обмін досвідом роботи у сфері використання інформаційних технологій при підготовці висококваліфікованих спеціалістів технічних спеціальностей;
- визначено можливості використання віртуального дослідницького обладнання в лабораторному практикумі із технічних спеціальностей;
- знайдено форми співпраці для спільного виконання освітніх та дослідницьких проектів у рамках ВНЗ;
- здійснено обмін досвідом з оновлення лабораторного обладнання що використовується з навчальною метою.

За підсумками роботу семінару було прийнято рішення:
1. У методичному і науковому плані семінар пройшов як чітко спланований та організований захід. Учасники відзначають його результативність як заходу, що дає можливість безпосереднього спілкування, взаємного обміну інформаційними технологіями навчання та методичними матеріалами, встановлення повноцінних творчих зв`язків між учасниками семінару.
2. Організаційний комітет та учасники семінару вважають за доцільне створити офіційний сайт семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі» – ІТЕ» із систему електронної реєстрації та інформаційної підтримки, електронну базу для ознайомлення із презентаціями доповідей учасників та публікаціями за підсумками роботи семінару. 3. Рекомендувати організаційному комітету семінару звернутися до Національної академії педагогічних наук України із пропозицією включити науково-методичний семінар «Інформаційні технологів в навчальному процесі» (ІТЕ) до плану проведення наукових заходів НАПН України на 2013 рік.
4. Рекомендувати організаційному комітету семінару надати даному заходу статус «постійно діючого наукового заходу», збільшивши кількість проведених засідань та змінюючи місце проведення (на базі ВНЗ Партнерів). Розглянути перспективу створення постійно-діючого Інтернет-семінару.
КрНУ