Головна>Новини
КрНУ


Новини

У КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ПРОЙШЛА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОБЛЕМ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ
10.04.13
Проблематика конференції полягала у висвітленні широкого кола актуальних питань: діагностики, моделювання та оптимізації електромеханічних систем, шляхів енерго- і ресурсозбереження, інформаційних технологій, інновацій у освіті, налагодження співпраці вищої школи та виробництва.

У конференції взяли участь молоді вчені з багатьох зарубіжних країн, зокрема Чехії, Словаччини, Польщі, Білорусі, Казахстану, Марокко. Україну на форумі представляли науковці таких провідних вищих навчальних закладів країни, як Київський національний університет України «КПІ», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Криворізький національний університет, Одеський національний політехнічний університет, Харківський національний університет «ХПІ».

Роботу конференції розпочав ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, голова програмного комітету, академік АПН України, д. т. н., професор М. В. Загірняк. На пленарному засіданні з доповіддю «Еволюційні експерименти в структурній електромеханіці» виступив завідувач кафедри електромеханіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», д. т. н., професор В. Ф. Шинкаренко.

Конференція стала своєрідним звітом учених Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського про наукові досягнення у галузі електромеханіки та енергетики, адже цей напрям є одним з пріоритетних у навчальному закладі і представлений плеядою талановитих науковців. Про наукову діяльність Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління учасникам конференції доповів завідувач кафедри систем автоматичного управління та електроприводу, д. т. н., професор Д. Й. Родькін.

Актуальне питання координації зусиль вищої школи і виробництва у сфері підготовки кваліфікованих фахівців з електромеханіки й автоматики висвітлив у своїй доповіді С. Я. Титарь, директор з науки та проектної роботи одного з провідних промислових підприємств м. Кременчука – ТОВ «АВМ Ампер».

Подібні форуми мають велике значення для розвитку науки: активне спілкування науковців, плідні дискусії дають поштовх до продукування нових ідей і гіпотез. У практичному плані ця конференція є ефективною школою підготовки молодих учених, які, завдяки форуму, мають унікальну можливість ознайомитися з новими розробками у галузі й продемонструвати власні результати широкому науковому загалу.


Доповідь Почесного голови конференції, д.т.н., проф. Шинкаренка В.Ф.


Під час стендових доповідей


Нагородження переможців

КрНУ